Möte på kontor

Vad gäller kring chefers arbetsmiljö?

Publicerad: 2022-04-06

Som chef har du inte bara ansvar, du har också rättigheter. Precis som alla andra anställda ska du självklart ha en bra arbetsmiljö. Se vad som gäller och hur du kan ställa krav.


Om du som chef inte mår bra på jobbet kommer det att gå ut över ditt ledarskap, vilket påverkar många andra. Att värna din arbetsmiljö handlar alltså om mer än bara ditt eget välmående.  

Arbetsmiljölagen gäller alla på jobbet 

Chefer har samma rätt som alla andra att ställa krav på en god arbetsmiljö. Visst ”ska” en chefsroll vara utmanande, men det betyder inte att du behöver acceptera dåliga förutsättningar för att klara ditt jobb. Om till exempel din arbetsbelastning är för hög eller din budget för liten ska du i första hand lyfta det med din egen chef. Det är inte något tecken på svaghet att säga ifrån, snarare tvärtom.  

På samma sätt som du som chef har ett arbetsmiljöansvar för dina medarbetare så ansvarar din chef för din arbetsmiljö. Och om du inte får gehör kan du lyfta frågan högre upp i organisationen.  

Vem är chefens skyddsombud?  

Om du har lyft dina arbetsmiljöproblem uppåt utan resultat så kan du vända dig till arbetsplatsens skyddsombud, vilket är de anställdas representant i arbetsmiljöfrågor. Hen representerar alla arbetstagare, oavsett facktillhörighet eller yrkesroll, och har bland annat rätt att begära åtgärder som förbättrar arbetsmiljön.  

I praktiken kan det som chef kännas svårt att vända sig till det närmaste skyddsombudet. Ni kanske har haft diskussioner om andra medarbetare, vilket kan göra det obekvämt att ta upp egna svårigheter. Finns det ett huvudskyddsombud kan du då vända dig dit istället, alternativt till det regionala skyddsombudet.   

Kontakta gärna ST:s chefsrådgivning 

Vi vet att chefer har speciella behov av råd och stöd, därför finns en särskild rådgivning för våra chefsmedlemmar. Där kan du få snabb hjälp med frågor om exempelvis arbetsmiljö, lön, kompetensutveckling och ledarskap. Tveka inte att kontakta chefsrådgivningen. 

Fyra råd från STs chefsexpert

Stress är ett av de största arbetsmiljöproblemen för chefer. Har du för mycket att göra, för dåliga resurser eller en problemtyngd organisation ska du självklart lyfta det högre upp. Men en del av stressen kan du påverka själv.  

  1. Många chefer upplever stora krav från både medarbetare och ledning. Det går inte att tillfredsställa alla, så se istället till att hitta nivån som är ”good enough”.   
  2. Försök inte leva upp till någon chefsnorm. Stå för det som gör dig speciell, även dina svagheter – det inger respekt. Det viktigaste i ditt jobb är ju trots allt att bygga relationer.  
  3. Ta stöd från personer som har varit i samma situation som du. Bygg upp ett nätverk, skaffa en mentor eller anlita en coach med egen chefserfarenhet. 
  4. Du har betalt för att bland annat ta hand om surdegar, men däremellan måste du ha roligt. Utan intresse för att utveckla andra och skapa entusiasm blir ledarskapet svårt, ja nästan omöjligt.