En man inspekterar rälsen

Vad är chefens arbetsmiljöansvar?

Publicerad: 2022-04-06

Utgångspunkten är att organisationens högsta chef alltid har ansvaret för arbetsmiljön. Däremot kan hanteringen av arbetsmiljön delegeras. Om det görs på rätt sätt följer även ett straffrättsligt ansvar med. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som är chef.

Ansvaret för arbetsmiljön går i korthet ut på att medarbetare inte ska drabbas av ohälsa eller skador på grund av arbetet. Att bryta mot arbetsmiljölagen kan i värsta fall leda till fängelse, även om det är sällsynt.    

Viktigt att känna till för chefer 

För att kunna uppfylla sitt arbetsmiljöansvar i hela verksamheten kan arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifter bland cheferna. Arbetsgivaren ska då rusta cheferna för att kunna utföra dessa uppgifter som en självklar del av jobbvardagen. Om arbetsgivaren gör detta på rätt sätt följer ett straffrättsligt ansvar med till respektive chef. Det innebär att du som chef exempelvis skulle kunna bli dömd för vållande till annans död.  

Men om du inte har fått rätt förutsättningar för att hantera dina arbetsmiljöuppgifter så kan istället din chef utkrävas ansvar. Och om inte heller hen har fått rätt förutsättningar kan chefens chef ställas till svars – och så vidare, hela vägen till högsta chefen.  

Domstolen avgör var straffansvaret placeras

Chefers arbetsmiljöansvar regleras i arbetsmiljölagen och brottsbalken. Exempel på brott är anlitande av minderårig, vållande till annans död och framkallande av fara för annan. Vem som döms avgörs helt och hållet av domstolen – utifrån hur chefernas arbetsuppgifter och förutsättningar har sett ut (se föregående stycke). Arbetsgivaren kan inte i förväg bestämma hur ansvaret ska placeras genom interna beslut eller avtal.   

Hur vet jag vilket ansvar just jag har?  

Som chef bör du fråga vilka uppgifter du har att hantera i arbetsmiljösammanhang – och be om att få det skriftligt. Det här ska egentligen vara tydligt definierat i din arbetsbeskrivning, men så är det ofta inte. Arbetsgivaren är också skyldig att utbilda dig i arbetsmiljökunskap. Om du känner dig osäker är Arbetsmiljöverkets skrift Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra stöd.  

Om du upplever att du inte har fått rimliga förutsättningar för att sköta dina arbetsmiljöuppgifter har du rätt att returnera ansvaret, exempelvis till en enhetschef. Det kräver dock stor tydlighet.  

Be om hjälp! Arbetsmiljöarbete är både svårt och viktigt 

I normalfallet är det linjeorganisationen som hanterar arbetsmiljöfrågorna. En HR-avdelning har exempelvis inget arbetsmiljöansvar, men kan utgöra stöd för dig som chef. Komplexa åtgärder, som vid sjukskrivning på grund av utmattning eller säkerhetsanalys av lokaler, kräver ofta hjälp utifrån. Men även till synes enklare uppgifter kan kräva stöd från experter eller en mer erfaren chef. Det är alltid värt att fråga en gång ”för mycket”.  

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss