Distansmöte

Chef på distans – så lyckas du

Publicerad: 2022-04-06

Upplever du nya utmaningar med att leda dina medarbetare via mail, telefon och videomöten? Då är du inte ensam. Just nu arbetar många på ett helt nytt sätt och behöver anpassa sina rutiner efter det. Här samlar vi de bästa tipsen för att underlätta ledarskapet under de nuvarande förutsättningarna.

I en tid av distansarbete är grundläggande rutiner och behovet av tydlig kommunikation extra viktigt. Därför behöver du som chef vara uppmärksam, tydlig i din dialog med dina medarbetare och följa uppsatta rutiner. Det kan du bland annat göra genom att se till att alla är välinformerade om vilka mål som gäller och när arbetet ska vara klart. 

Gränslandet mellan jobb och fritid – sätt ett gott exempel!

För många suddas gränserna mellan arbete och fritid ut när vi jobbar hemifrån. Hur långa blir arbetsdagarna – och vem ser till att tiderna följs? Uppmuntra till regelbundna pauser och föregå med gott exempel själv. Genom att som chef hålla arbetstiderna blir det lättare för medarbetarna att också göra det. 

Regelbundna avstämningar är nu ännu viktigare

Utan en gemensam arbetsplats försvinner den naturliga kontakten. När en snabb fråga över kaffeautomaten eller skrivbordet inte längre är möjlig, finns det risk att saker glöms eller inte följs upp. Schemalägg därför avstämningar så att det sker regelbundet. 

Var lyhörd gentemot dina medarbetare. Vad behöver de för typ av stöd? Genom ett coachande förhållningssätt med öppna frågor går det att upptäcka eventuella problem i god tid. Att sitta ensam hemma utan varken kollegor eller kanske nära och kära kan bli tungt – glöm inte att ge beröm och positiv feedback ofta. 

Överväg också noga hur du kommunicerar med dina medarbetare under distansarbetet. Är mailkontakt det bästa, eller är det bättre att ta det muntligt via videomöte? Oavsett form är det nu extra viktigt att dubbelkolla så att ditt budskap uppfattas rätt. 

Var lyhörd och visa omtanke 

Att jobba hemifrån kommer inte bara med utmaningar kring kommunikation, utan även andra typer av risker för den psykiska och fysiska hälsan. Hur mår egentligen dina medarbetare? Håll en regelbunden kontakt och ögonen öppna om du misstänker att någon inte mår bra, speciellt om du har medarbetare med risk för exempelvis överkonsumtion av alkohol.  

Arbetsgivaren är fortfarande ansvarig för medarbetarens arbetsmiljö, även om den är hemifrån. Som chef har du nära kontakt med dina medarbetare och kan med rätt verktyg upptäcka arbetsmiljöproblem i god tid.

4 snabba tips till dig som leder på distans 

  • Skapa struktur: Eftersom ni inte ses som vanligt under distansarbetet, kan det behövas fler avstämningsmöten än vanligt. Hur ofta behöver ditt team ha möten och hur ska de se ut? Skapa rutiner och den struktur som behövs. 
  • Balans mellan arbete och fritid: Det är vanligt att arbeta för mycket på distans. Föregå själv med gott exempel genom att hålla arbetstider och uppmuntra till regelbundna pauser. 
  • Fysisk arbetsmiljö: Som chef har du fortfarande ansvar över dina medarbetares arbetsmiljö – stäm av att dina medarbetare har en acceptabel fysisk och psykisk arbetsmiljö hemma.
  • Socialt digitalt: Även under distansarbete behöver vi få möjlighet till informell kontakt. Uppmuntra till sociala relationer i gruppen genom att exempelvis boka digitala fikastunder.