En chef leder ett möte

Råd och stöd för dig som chef

Publicerad: 2022-04-01

|Uppdaterad: 2023-12-05

Fackförbundet ST organiserar chefer som arbetar inom staten eller på bolagen. Här får du råd och stöd kring de frågor som berör dina arbetsvillkor och ditt uppdrag som chef.