kollegor som pratar i ett möte

Statligt anställd och rätten att framföra kritik på jobbet

Publicerad: 2023-11-13

Att statsanställda vågar framföra kritik är viktigt, både för arbetsmiljön och för demokratin. Men oron för att råka illa ut om man är kritisk till något är stor bland våra medlemmar. Hela 30 % av alla statsanställda oroar sig för att utsättas för repressalier.

När statsanställda inte vågar larma om missförhållande inom staten så är det ett hot mot demokratin. Beslut som tas på medborgarnas uppdrag måste gå att granska! När öppenheten brister får det konsekvenser för medborgarna, som inte får den hjälp och service de har rätt till. 

Tysta arbetsplatser är dessutom ett arbetsmiljöproblem. Många far illa av att känna sig tystade. När vissa ämnen inte går att ta upp kan även verksamheter stagnera – anställda fortsätter att göra saker som de alltid har gjort, vilket kan försämra både effektiviteten och kvaliteten i produktionen. 

Du har rätt att kritisera – det står i grundlagen

Som statsanställd har du rätt att kritisera din arbetsgivare. Det står i grundlagen. Offentlighetsprincipen, som är en del av grundlagen, innebär både särskilt ansvar och särskilda rättigheter för statligt anställda, för att skydda demokratin.

Enligt offentlighetsprincipen har statligt anställda en skyldighet att lämna ut allmänna, offentliga handlingar. Statsanställda har även en ovanligt långtgående yttrandefrihet i relation till arbetsgivaren.

En del av offentlighetsprincipen är också meddelarfriheten, som ger statligt anställda rätt att muntligen lämna ut sekretessbelagda uppgifter till journalister. Denna rätt stärks dessutom av meddelarskyddet, som förbjuder arbetsgivaren från att undersöka ”läckan” och straffa den person som lämnat ut informationen.

Bryt tystnadskulturen inom staten

Statsanställda som framför synpunkter eller kritik mot verksamheten ska aldrig vara rädda för att straffas. Det är dags att bryta tystnadskulturen inom staten!

Fackförbundet ST kräver:

 • att det vidtas politiska åtgärder för att motverka tystnadskulturer och att förbättra demokrati och yttrandefriheten i de verksamheter som arbetar på statligt uppdrag. Till exempel genom att inrätta en särskild öppenhetsombudsman

 • att anställda i privat verksamhet på statligt uppdrag ska få motsvarande rätt som offentligt anställda att berätta om missförhållanden till media

 • att chefer ska ha organisatoriska förutsättningar att utöva ett hälsofrämjande och inkluderande ledarskap. Till exempelvis genom administrativ avlastning som frigör tid och möjliggör ett mer närvarande ledarskap

  Du som jobbar på ett bolag eller en stiftelse – det här gäller för dig

  Du som jobbar på ett bolag eller en stiftelse omfattas generellt inte av offentlighetsprincipen. Här är det istället visselblåsarlagen som ska skydda anställda som väljer att larma om missförhållanden. Läs mer om dina rättigheter och vad som gäller. 

  Läs mer

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss