Folk i snöstorm

Om du inte kan jobba på grund av oväder eller naturhinder

Publicerad: 2023-03-13

Oväder och andra naturhinder kan skapa stora problem i samhället och även för arbetslivet. Här hittar du svar på vanliga frågor om det uppstår komplikationer mellan dig och din arbetsgivare.

 • Det är strömavbrott på mitt jobb som orsakats av oväder och vi kan inte arbeta. Chefen säger att vi ska ta ut flextid. Måste vi verkligen det? 

  Svar: Nej, inte om du står till arbetsgivarens förfogande för att jobba. Antingen på själva arbetsplatsen eller hemifrån (om ni har en sådan överenskommelse). I det här fallet har du rätt till lön även om det inte finns några arbetsuppgifter att utföra. Så länge du är tillgänglig för arbete.

 • Oväder/naturhinder har gjort att jag inte ta mig till jobbet. Har jag rätt till lön ändå? 

  Svar: Nej, det är inte säkert. Om du har möjlighet att arbeta hemifrån eller från annan plats kan det vara en lösning om du inte kan ta dig till jobbet.

  Om du är förhindrad att stå till arbetsgivarens förfogande på grund av naturhindret/ovädret så informera arbetsgivaren om din frånvaro. Förklara anledningen till att du inte kan jobba för att förhindra en ogiltig frånvaro. Det är sedan en förhandlingsfråga om arbetsgivaren går med på att du får behålla lönen eller gör löneavdrag. 

  I grunden har arbetsgivaren rätt att göra löneavdrag om du inte står till arbetsgivarens förfogande för arbete. Du kan till exempel behöva ändra dina rutiner och gå hemifrån tidigare så att du kommer till jobbet i tid. Men om du inte kan komma överens med arbetsgivaren om villkoren för frånvaron så bör du kontakta ditt lokala fack.

  Om du jobbar på en myndighet och därmed omfattas av Villkorsavtalet så finns en stor chans att du får behålla din lön. Då finns det reglerat i det centrala kollektivavtalet att arbetsgivaren kan avstå från att göra löneavdrag just vid sådana här situationer. Skulle du ändå drabbas av ett löneavdrag så kontakta ditt lokala fack eller oss på ST Direkt.

 • Jag jobbar hemifrån men nu har mitt hem har drabbats av översvämning och  det går inte att ta sig till arbetsplatsen. Har jag rätt att vara ledig med lön? 

  Svar: Nej. Du har inte rätt att vara ledig med lön. I den här situationen bör du i första hand se över om du kan jobba från en annan plats än hemmet och arbetsplatsen.

  Om du är förhindrad att stå till arbetsgivarens förfogande på grund av översvämningen så behöver du informera arbetsgivaren för att förhindra en ogiltig frånvaro. Det är sedan en förhandlingsfråga om arbetsgivaren går med på att du får behålla lönen eller gör löneavdrag om du inte kan jobba alls. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss