En kvinna står utanför en grupp kollegor

Kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen – vad kan jag göra?

Publicerad: 2022-08-05

Om du utsätts för kränkande särbehandling eller mobbning på arbetsplatsen så är det ett arbetsmiljöproblem – och därmed arbetsgivarens ansvar att komma till rätta med. Läs mer om dina rättigheter och vad du själv kan göra.

Det finns ett tydligt regelverk kring arbetsmiljön som är förankrat i lag. Dessa regler ska din arbetsgivare ha koll på. Där framgår det tydligt att arbetsgivaren ska motverka kränkande särbehandling, såsom mobbning.

Du har rätt till en bra arbetsmiljö

Din arbetsgivare ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Det innebär bland annat att arbetsgivaren löpande ska undersöka riskerna i verksamheten och vidta nödvändiga åtgärder.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö står det att arbetsgivaren ska ”vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling”. Det är därför arbetsgivarens skyldighet att se till att du inte drabbas av mobbning eller liknande negativa handlingar.

Mobbning – vad ska jag göra om jag blir utsatt?

I första hand ska du vända dig till chefen. Om hen inte känner till sitt ansvar kan du alltid hänvisa till vad föreskrifterna säger om kränkande särbehandling (se ovan). Om chefen är förövaren bör du istället vända dig till chefens chef. Om det känns svårt, eller om du inte får gehör, kan du vända dig till arbetsplatsens skyddsombud eller din fackliga representant. De ser till att frågan tas vidare på rätt sätt.

Ett exempel på åtgärd som skyddsombudet kan begära är att arbetsgivaren ska undersöka de psykosociala förhållandena på ditt jobb. Om det ändå inte händer något är det möjligt att skyddsombudet kan ta ärendet vidare till Arbetsmiljöverket.

Mobbning på arbetsplatsen hur kan facket hjälpa mig?

Till att börja med behöver du vara medlem för att facket ska kunna företräda dig. Att hantera den här typen av frågor på egen hand är inget vi rekommenderar. Frågor om mobbning är ofta komplexa och kan beröra många olika typer av lagstiftning. Om ditt ärende berör arbetsrättsliga frågor, exempelvis om det blir aktuellt med omplacering, är det dessutom bara facket som har rätt att gå in i processerna.

Lägg en bra grund genom ett starkt fack

Genom att vara med i facket – och uppmuntra dina kollegor att också gå med – gör du facket starkare. Facket står alltid på din sida och har en löpande dialog med arbetsgivaren. Ett konkret exempel är i framtagandet av arbetsplatsens arbetsmiljöpolicy. Det måste arbetsgivaren göra i samarbete med facket och representanter för skyddsombuden. Vi har rätt till inflytande, men ju fler vi är desto större avtryck kan vi göra.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss