Vård av barn

Vård av barn (vab) – det här är dina rättigheter när du vabbar

Publicerad: 2024-03-26

Att balansera familjeliv och jobb kan vara en utmaning, speciellt när barn blir sjuka. Medlemmar hör ofta av sig till oss med frågor kring rättigheter och arbetsgivarens befogenheter vid vård av barn. Här besvarar Fackförbundet ST de vanligaste frågorna om vabb.

Vanliga frågor och svar om vård av barn (vab)

1. "Får arbetsgivaren fråga varför det alltid är jag och inte min partner som tar VAB?" 

Arbetsgivaren kan ställa frågan, men du som anställd behöver inte svara, eller försvara varför ni gör som ni gör i er familj. En konstruktiv dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare är det allra bästa. 

Om du vill förklara för din arbetsgivare hur ni resonerar och planerar inom familjen, går det självklart bra. Men det är helt och hållet upp till dig.

2. "Kan arbetsgivaren begära att jag jobbar hemifrån när jag vabbar?" 

Din chef kan aldrig kräva att du jobbar hemifrån med sjuka barn. Om du däremot vill jobba hemifrån med sjuka barn, det vill säga ”vobba”, så behöver du stämma av med arbetsgivaren så att det är okej. Vabba har du alltid rätt att göra. Att vobba är däremot ingen rättighet.

3. ”Behöver jag skaffa läkarintyg när jag vabbar?”

Arbetsgivaren får inte begära in läkarintyg för ditt barn. Eftersom en giltig frånvaroanledning från arbetet är att du tar ut tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. 

Så länge som Försäkringskassan beviljar VAB så har du en giltig frånvaroanledning från jobbet. Försäkringskassan begär - från sin sida - in ett intyg från sjuksköterska eller läkare, om det är så att du behöver vabba i längre tid än 7 dagar.

Arbetsgivaren har rätt att be om att få se ett utdrag från Försäkringskassan som visar vilka datum du fått ersättning för vabb för att kontrollera så det stämmer.

4. Är det rätt att arbetsgivaren drar av mer än motsvarande en dags lön när jag vabbar en dag?

Regler för löneavdrag är beroende av flera faktorer. Det kan till exempel skilja sig beroende på:

  • vilket kollektivavtal du omfattas av  
  • om du som arbetstagare har regelbunden eller oregelbunden arbetstidsförläggning 
  • om frånvaron gäller för hel eller del av dag
  • om du har en frånvaro på högst 5 arbetsdagar eller 6 arbetsdagar eller längre tid. 

5. Vad ska jag göra om min chef antyder att jag vabbar för mycket?

Om chefen antyder att du har vabbat mycket, behöver du egentligen inte göra någonting. Du behöver inte förklara dig eller ursäkta dig på något sätt. Om din chef konkret uttrycker att hen tycker att du har vabbat för mycket så kan det eventuellt vara ett så kallat ”missgynnande” av dig som förälder. Det är inte tillåtet enligt Föräldraledighetslagen. 

Enligt Diskrimineringslagen måste även arbetsgivaren jobba med aktiva åtgärder för att skapa möjligheter för de anställda, så att personalen kan förena förvärvsarbete med föräldraskap. Detta kan innebära att arbetsgivaren eventuellt bryter mot den bestämmelsen i ett sådant fall.

6. Kan arbetsgivaren ta upp min vabb på lönesamtalet?

Det är aldrig okej att du missgynnas i lönerevisionen på grund av vab. Hur mycket du vabbat är helt irrelevant för lönesättningen. Om detta händer be chefen att istället fokusera på ditt arbetsresultat på jobbet. I vissa fall kan detta handla om diskriminering eller missgynnande av föräldralediga beroende på hur din situation ser ut.

7. Hur gör jag om mitt barn är äldre än 12 år men sjuk och inte kan lämnas ensam hemma?

Du kan vabba barn mellan 12 och 16 år men då krävs ett läkarintyg från dag ett. Det är läkaren som avgör om barnet behöver tillsyn av en vuxen och i så fall intygar detta för att du ska kunna få vabba. För ungdomar mellan 16 och 18 år kan ersättning enbart beviljas om denne omfattas av LSS, lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade.

8. Hur många dagar kan jag max få ersättning för vab under ett år?

I normalfallet kan du maximalt få ersättning för 120 dagar per år. Är ni flera som vabbar med barnet kan ni dela på dessa dagar.

9. "Får arbetsgivaren kontrollera med Försäkringskassan om jag faktiskt har vabbat?" 

Ja. Arbetsgivaren kan begära att få se beslut om att ersättning för vab har utgått.