Medarbetarsamtal på kontoret

Vad är ett medarbetarsamtal?

Publicerad: 2023-06-08

|Uppdaterad: 2023-09-27

Ett medarbetarsamtal är ett samtal där du och din chef pratar om din utveckling på jobbet. Tanken är att du och din chef ska kunna ge feedback till varandra om dina arbetsuppgifter, din roll samt dina individuella och organisatoriska målsättningar.

Medarbetarsamtal – så går det till och det här ska du tänka på

Hur ett medarbetarsamtal  ser ut i praktiken kan variera. Men generellt sett så kan man säga att det är en första del i din kompetensutveckling. Där du tillsammans med din chef ser över vilken kunskap och vilka färdigheter du behöver för att utföra ditt jobb på bästa sätt. 

Här följer några punkter som är viktiga att tänka på när du har medarbetarsamtal med din chef:

  • Var väl förberedd  
  • Försök ha en bra dialog med din chef
  • Var ärlig och öppen
  • Försök vara så konkret som möjligt i din feedback
  • Sätt upp tydliga mål
  • Kommunicera tydligt och uttryck dina behov när det gäller stöd, resurser, utbildning osv.
  • Följ upp det som diskuterades under föregående samtalet: diskutera framsteg, eventuella hinder och justera mål vid behov.

Syftet med medarbetarsamtal på jobbet

Medarbetarsamtalet är ett tillfälle för dig att visa vad du gjort och vilka erfarenheter du fått sedan ert förra samtal. Det är också ett tillfälle att prata om dina personliga mål och hur du vill utvecklas framåt.  
Hur ofta ni har medarbetarsamtal varierar mellan olika arbetsplatser. Men det vanligaste är att de hålls en gång per år. Om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna av olika orsaker är i stor förändring kan det vara klokt att hålla fler samtal under året.

Det övergripande målet med medarbetarsamtalet är att både du som individ och organisationen som helhet ska utvecklas.

Medarbetarsamtal är viktigt för individen och organisationen

Att ha regelbundna samtal vinner alla på – du som anställd såväl som organisationen i stort. Genom bra dialog med chefen byggs förtroende och bättre relationer. Det kan förbättra förutsättningar för samarbete och en bättre arbetsmiljö.

Kan man prata lön på medarbetarsamtalet?

Även om du själv ofta styr över innehållet i ditt medarbetarsamtal så är det viktigt att ha rätt sak på rätt plats. Så spara därför att prata lön tills du har lönesamtal. 

Men även om medarbetarsamtal och lönesamtal har olika fokus, så skapar de tillsammans en helhet. Det som du och din chef kommer överens om under medarbetarsamtalet fungerar som underlag för lönesamtalet. Därför är det viktigt att du lägger en grund i utvecklingssamtalet som du sedan kan följa upp och hänvisa till i lönesamtalet.

Medarbetarsamtalet ska handla om ditt arbete och din utveckling. Lönesamtalets syfte är sedan att utvärdera din insats i förhållande till din befattning och verksamhetens målsättningar. För att få tid att prata igenom viktiga frågor väljer många att ha dem separat.

Vissa arbetsplatser kombinerar dock lönesamtal och medarbetarsamtal. Då kan du så klart prata både utveckling och lön samtidigt.

Ditt lokala fack kan ge dig stöd inför ditt medarbetarsamtal

Vill du ha extra stöd i att förbereda dig inför ditt medarbetarsamtal? Som medlem i Fackförbundet ST kan du få stöd av ditt lokala fack för att se till att: 

  • samtalet genomförs på rätt sätt, 
  • din chef har kunskap för att kunna genomföra samtalet
  • det finns samtalsunderlag för chef och medarbetare och mycket mer.  

Kontakta ditt lokala fack eller ST Direkt så hjälper vi dig inför ditt medarbetarsamtal.

ST lokalt

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss