Utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare

Utvecklingssamtal – så funkar det

Publicerad: 2022-04-22

|Uppdaterad: 2023-02-01

Utvecklingssamtalet är ett av de viktigaste samtalen du kommer ha med din chef på hela året. Här har du möjlighet att lyfta dina prestationer och diskutera hur du vill utvecklas på jobbet. Dessutom är det här du lägger grunden för en bra löneutveckling. Väl värt att komma förberedd till med andra ord.

Vad är ett utvecklingssamtal?

Ett utvecklingssamtal, kan även kallas medarbetarsamtal, är ett planerat och strukturerat samtal där du och din chef bland annat pratar om din utveckling på jobbet. Samtalet utgår ofta från frågor om dina arbetsuppgifter och din roll samt individuella och organisatoriska målsättningar.

Utvecklingssamtalets syfte

Samtalet är ett tillfälle för dig att visa vad du gjort och vilka erfarenheter du fått sedan ert förra utvecklingssamtal. Det är också ett tillfälle att prata om dina möjligheter framöver. Det vill säga vad du vill utveckla och vilka dina mål och önskemål är.

Hur ofta ni har utvecklingssamtal varierar mellan olika arbetsplatser. Men det vanligaste är att de hålls en gång per år. Om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna av olika orsaker är i stor förändring kan det vara klokt att hålla fler samtal under året.

Vad kommer chefen fråga på utvecklingssamtalet?

Hur utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal ser ut i praktiken kan variera. Men generellt sett så kan man säga att utvecklingssamtalet är en första del i din kompetensutveckling. Där du tillsammans med din chef ser över vilken kunskap och vilka färdigheter du behöver för att utföra ditt jobb på bästa sätt.

Samtalet är ditt tillfälle att lyfta dina behov av kompetensutveckling. Om ni har en mall att utgå ifrån på ditt jobb, be om den i förväg så du kan förbereda dig. 

Så förbereder du dig inför utvecklingssamtalet – checklista!

För att både du och din chef ska få ut det mesta av samtalet är det viktigt att ni båda förbereder er. För dig är det viktigt att få veta hur din chef ser på din roll i organisationen och vilka utvecklingsmöjligheter du har. För din chef är det viktigt att få ta del av din återkoppling så att hen har möjlighet att utvecklas.  

På många arbetsplatser finns det mallar för samtalet, men om det inte gör ska du be din chef att mejla en agenda inför samtalet. 

Här är några rubriker att utgå ifrån:

  • Dina arbetsuppgifter och hur du upplever dem
  • Din arbetsinsats under året; vilka utmaningar du haft och vilka mål du uppnått
  • Din utveckling sedan det senaste utvecklingssamtalet
  • Din arbetsmiljö och hur du trivs på jobbet
  • Din kompetens
  • Dina erfarenheter
  • Ditt behov och intresse för utveckling; hur vill du växa framåt?
  • Vad är din feedback till din chef?

Att tänka på under utvecklingssamtalet...

Det ska vara tillräckligt med tid avsatt för samtalet, minst en timme, och samtalet ska dokumenteras. Bestäm vem som för anteckningar och gå igenom dem när ni är klara så ni båda är överens om vad som har sagts och bestämts. 

Tänk även på att ha utvecklingssamtalet på en neutral plats där ni inte störs av besök eller telefoner. Alltså inte på din chefs eller ditt kontor utan snarare ett konferens- eller grupprum.

... och efter utvecklingssamtalet

Ta gärna tid efter utvecklingssamtalet för att göra egna minnesanteckningar. Du kan också göra en egen utvärdering av hur du tycker att samtalet gick. Dokumentationen från samtalet och utvärderingen har du nytta av när du ska förbereda dig inför nästa utvecklingssamtal.

Är det något du tycker gick mindre bra på utvecklingssamtalet? Informera gärna Fackförbundet ST på din arbetsplats.

Gör en utvecklingsplan!

Under eller kort efter utvecklingssamtalet ska ni gärna komma fram till en konkret skriftlig utvecklingsplan. Den kan exempelvis innehålla utbildningar du behöver gå, nya metoder du behöver använda dig av eller studiebesök du behöver göra. 

Det är viktigt att även lägga in avstämningspunkter så att ni kan försäkra er om att planeringen genomförs. 

Lokala facket kan ge dig stöd

Du kan även ta stöd av ditt lokala fack för att se till att samtalet genomförs, att din chef har kunskap för att kunna genomföra samtalet, att det finns samtalsunderlag för chef och medarbetare och mycket mer.

HITTA DITT LOKALA FACK

Utvecklingssamtal och lönesamtal – så hänger de ihop!

Utvecklingssamtal och lönesamtal har olika fokus, men tillsammans skapar de en helhet. Det som du och din chef kommer överens om under utvecklingssamtalet fungerar som underlag för lönesamtalet. Därför är det viktigt att du lägger en grund i utvecklingssamtalet som du sedan kan följa upp och hänvisa till i lönesamtalet.

Utvecklingssamtalet ska handla om ditt arbete och din utveckling. Lönesamtalets syfte är sedan att utvärdera din insats i förhållande till din befattning och verksamhetens målsättningar. För att få tid att prata igenom viktiga frågor väljer många att ha dem separat.

Mall för ditt utvecklingssamtal

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss