Omställningstöd

Omställningsstöd för statligt anställda

Publicerad: 2024-04-22

Att jobba inom den statliga sektorn är ofta förknippat med stabilitet och trygghet. Men även här kan förändringar ske som leder till varsel och uppsägningar. För att stötta statsanställda i dessa situationer finns något som kallas omställningsstöd. Men vad innebär det och hur fungerar det? Här ger Fackförbundet ST en översikt över omställningsstödet och dess fördelar för dig som statligt anställd.

Hur fungerar statligt omställningsstöd? 

Statligt omställningsstöd är en form av stöd som är till för att hjälpa statligt anställda som blir uppsagda eller vars anställning upphör på grund av arbetsbrist eller liknande orsaker. Stödet är utformat för att underlätta övergången till en ny anställning eller utbildning.
För statligt anställda finns det särskilda omställningsavtal som administreras via de omställningsorganisationer som är kopplade till den specifika avtalsområden, såsom Trygghetsstiftelsen (för myndighetsanställda) och Trygghetsrådet (för anställda inom statliga bolag).

Vem har rätt till omställningsstöd? 

I de flesta fall har du som statligt anställd rätt till omställningsstöd om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist, även om vissa undantagsfall finns. Det krävs vanligtvis att du har varit anställd under en viss tid för att vara berättigad till stödet. Exakta villkor och kvalifikationskrav varierar mellan olika statliga verksamheter och avtal.

Exempel: Vilka tjänster kan omställningsstödet erbjuda? 

Omställningsstödet kan inkludera en rad olika tjänster och resurser, såsom:

  • Karriärrådgivning och coachning
  • Hjälp med att upprätta en personlig handlingsplan
  • Stöd vid jobbsökande, inklusive hjälp med CV och intervjuteknik
  • Utbildning och kompetensutveckling
  • Ekonomiskt stöd under perioden mellan jobb eller under tiden för omskolning

Arbetsgivaren sköter ansökan om omställningsstöd 

Om du som statligt anställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist bör du få information om omställningsstödet från din arbetsgivare. Arbetsgivaren anmäler sedan in vilka anställda som är aktuella för omställningsstödet, till omställningsorganisationen. Processen hos omställningsorganisationen, inleds sedan vanligtvis med ett möte där du får information om vilket stöd som är tillgängligt och hur du ansöker om det.

Omställningsstöd är en viktig resurs om du står inför arbetslivsförändringar och jobbar inom staten. Genom det får du tillgång till stöd och verktyg för att du ska kunna hitta nya möjligheter. Om du står inför en omstrukturering eller uppsägning, var proaktiv och undersök vilka omställningsstöd som finns tillgängliga för dig. Genom att dra nytta av dessa resurser kan du göra din övergång till nästa fas i ditt arbetsliv så smidig som möjligt.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss