En person skriver under ett arbetsintyg

Arbetsintyg, omdöme, betyg – vad du kan begära

Publicerad: 2022-04-23

|Uppdaterad: 2023-10-09

När du slutar på jobbet kan det vara mycket att tänka på. Men två papper som kan vara värda att du får med dig är arbetsgivarintyg och arbetsbetyg. Intyget behöver du om du ska söka arbetslöshetsersättning och betyget kan du använda när du söker jobb nästa gång. Här berättar Fackförbundet ST mer om vilka intyg du kan begära.

Arbetsgivarintyg

Ett arbetsgivarintyg innehåller uppgifter om din anställning och ska fyllas i av din arbetsgivare när du slutar på din arbetsplats. Blanketten för arbetsgivarintyg ser likadan ut för alla a-kassor och finns att hämta hos bland annat STs Akassa. Många arbetsgivare sköter dessa intyg helt elektroniskt. 

Arbetsgivarintyget behöver du när du söker arbetslöshetsersättning hos a-kassan när du befinner dig mellan två jobb. Din arbetsgivare måste enligt paragraf 47 i lagen om arbetslöshetsförsäkring lämna ut ett arbetsgivarintyg.

47 § i lagen om arbetslöshetsförsäkring 

”Arbetsgivaren ska på begäran utfärda arbetsintyget på en särskild blankett”

Att tänka på:

1. Arbetsperiod

När du ansöker om arbetslöshetsersättning begär akassan ett intyg för dina tolv senaste arbetade månader. Har du haft anställning på olika stället eller flera olika anställningar hos samma arbetsgivare behöver du flera intyg.

2. Ditt ansvar

Det är du som är skyldig att lämna in intyget till akassan och som har laglig rätt att få intyget. Vill din arbetsgivare inte lämna ut intyget till dig kan du kontakta ST.

3. Komplettering av intyget

Om din arbetsgivare inte har fyllt i intyget rätt eller använt en gammal blankett kan intyget behöva kompletteras. Då kommer du i första hand att få ett kompletteringsbrev om vad som saknas. Du får dock inte själv komplettera intyget utan behöver ta upp det med din chef.

Arbetsbetyg (tjänstgöringsbetyg)

Enligt Arbetsdomstolen har du rätt att även få arbetsbetyg när du slutar på jobbet. Dessutom står det ofta med i kollektivavtalet vad som ska ingå i betyget.

Ett arbetsbetyg skiljer sig från ett arbetsintyg. Medan du behöver intyget för att då ut arbetslöshetsersättning kan det vara bra att ha betyget för de framtida jobb du kommer söka.

I betyget lägger arbetsgivaren till vitsord, det vill säga en bedömning av hur du har utfört dina uppgifter. Arbetsgivaren beskriver alltså sin uppfattning av dig som anställd.

  Betygets delar

  1. Informationsdelen 

  Innehåller information om dig, arbetsgivaren och anställningens längd.

  2. Arbetsbeskrivningen

  Innehåller beskrivning av arbetsuppgifter, ansvar, befogenheter med mera.

  3. Krav på tjänsten

  Innehåller information om krav på kompetens, behörighet och personliga egenskaper.

  4. Vitsorden

  Innehåller omdömen rörande hur du har skött dina arbetsuppgifter, dina personliga egenskaper och din yrkesskicklighet.

  Sammanfattning av betyget

  Innehåller ett sammanfattande omdöme och understryker dina positiva egenskaper.

  Saker du kan begära att din arbetsgivare utelämnar:

  • Du har rätt att ta bort omdömet eller att det formuleras neutralt
  • Anledning till att anställningen upphörde
  • Facklig tillhörighet
  • Ovidkommande uppgifter

  Tips!

  • Har din chef inte tid att skriva ett betyg? Fråga om du kan skriva det själv och att din chef sedan får godkänna och skriva under det. På så sätt kan du få med alla de erfarenheter och egenskaper som du vill ha.
  • Tycker du att det saknas något i betyget som chefen har skrivit? Gå tillbaka och be om att få med de erfarenheter eller arbetsuppgifter som du saknar.
  • Du behöver inte nödvändigtvis be om arbetsbetyg från din chef. Kanske en kollega som du arbetat mycket med är bättre lämpad att skriva det?

  Omdöme

  Omdömen är det som ditt arbetsbetyg består av och ju mer beröm desto bättre betyg. Vid kortare anställning kan det vara svårt för din chef att ge dig ett omdöme, då kan ett arbetsgivarintyg räcka.

  Det är ovanligt att ett omdöme är negativt. Betyget kan vara ok och då kan vitsorden utelämnas. Det kan alltså vara svårt att veta hur positivt ett omdöme egentligen är.

  Här är några exempel på hur omdömen kan tolkas.

  Vad ditt omdöme kan betyda:

  • Till vår belåtenhet/önska lycka till – lägsta betyg
  • Gott resultat/Vill vi ge våra rekommendationer– ok
  • Mycket gott resultat/lämna bästa rekommendationer – bra
  • Synnerligen gott resultat/är ett nöje att rekommendera – mycket bra
  • Utomordentligt gott resultat/allra bästa rekommendationer – bästa betyg

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss