Folk på kontor läser om omställningsavtal på laptop

Vad är omställning?

Publicerad: 2024-04-18

I en värld där arbetsmarknaden ständigt förändras är omställning i arbetslivet ett begrepp som blivit alltmer vanligt. Men vad innebär det egentligen? I den här artikeln reder Fackförbundet ST ut vad omställning är och vilket skydd du omfattas av om du jobbar inom staten.

Med omställning i arbetslivet avses processen att anpassa sig till förändrade förhållanden inom sin nuvarande arbetsroll eller att övergå till en ny roll, arbetsgivare, eller till och med en ny bransch. Det kan innebära allt från att utveckla nya färdigheter för att möta förändrade jobbkrav till att helt byta karriärväg på grund av arbetsbrist eller personliga val.

Så funkar ett omställningsavtal

Ett omställningsavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fackliga organisationer som är till för att underlätta och hjälpa medarbetare som blir uppsagda eller riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist eller vissa andra omständigheter. Det vill säga av anledningar som inte beror på den medarbetarens personliga förhållanden. 

Avtalets huvudsyfte är att stödja och hjälpa de berörda medarbetarna att hitta ny sysselsättning eller utbildning och därigenom underlätta övergången till en ny arbetsplats eller karriär.

Komponenter, tjänster och stöd som ett omställningsavtal kan inkludera:

  • Karriärrådgivning: För att hjälpa dig att identifiera dina styrkor och hur du kan applicera dessa i nya roller.
  • Utbildningsmöjligheter: Det kan finnas möjlighet till individuellt stöd så som praktik och utbildning.
  • Ekonomiskt stöd: I vissa fall kan omställningsavtal inkludera ekonomiskt stöd utöver a-kassa eller andra ersättningar, för att täcka kostnader under tiden du söker jobb eller studerar.
  • Jobbsökningsstöd: Hjälp med att förbereda inför jobbsöket, som exempelvis hjälp med CV och personligt brev, samt förberedelser för jobbintervjuer.
  • Nätverksbyggande: Tillgång till nätverk och eventuella kontakter som kan leda till nya jobbmöjligheter.

Omställning inom staten

Om du är anställd inom den statliga sektorn i Sverige och blir uppsagd finns det särskilda omställningsavtal som hjälper dig att hitta nytt arbete eller omskola dig. 

Läs mer om omställningsstöd för statligt anställda.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss