ung man i möte, ser glad ut

Tjänstledigt för annat jobb – kan jag få det?

Publicerad: 2022-04-19

|Uppdaterad: 2024-04-19

Är du sugen på nya utmaningar i karriären, men osäker på om du vill eller vågar säga upp dig? Då kanske tjänstledighet är lösningen. Här berättar Fackförbundet ST om hur tjänstledighet för att prova ett annat jobb fungerar.

Din rätt till tjänstledighet beror på var du arbetar, vilken typ av anställning du har och vad som står i dina avtal. Möjligheten till tjänstledighet finns reglerad i antingen kollektivavtal, lokala avtal eller i arbetsplatsens policy. Om du är sjukskriven finns det en lagstadgad rätt att prova på annat jobb, mer om det nedan. 

Så det viktigaste inför en eventuell tjänstledighet för att prova nytt jobb är att ha koll på dina avtal! 

Tjänstledighet för att prova ett annat jobb som statsanställd

1. För att prova en annan tjänst inom staten

Som tillsvidareanställd i statlig verksamhet som omfattas av Villkorsavtalet har du rätt att vara tjänstledig för att prova en annan tidsbegränsad anställning hos en annan statlig arbetsgivare. Villkorsavtalet gäller på statliga verksamheter såsom myndigheter, högskolor och universitet och vissa statligt finansierade stiftelser.

Tjänstledighet för att prova på annat statligt jobb beviljas i upp till 2 år, under förutsättningen att du varit tillsvidareanställd i minst 12 månader innan (provanställning räknas in).

Den nya anställningen måste vara en provanställning eller en visstidsanställning, d v s antingen ett vikariat eller en särskild visstidsanställning (SÄVA). Arbetsgivaren kan förlänga tiden vid särskilda skäl (exempel på särskilda skäl är militärtjänstgöring). Du som vill utnyttja din rätt till ledighet för arbete på annan statlig myndighet ska underrätta arbetsgivaren om det lika långt i förväg som din uppsägningstid, dock högst två månader.

Statligt anställda som varit tjänstlediga behöver vara tillbaka på sitt ordinarie arbete i minst 12 månader innan de har möjlighet att söka tjänstledigt igen.

2. För att prova en annan tjänst utanför staten

Väljer du att lämna en statlig tjänst för arbete inom den privata eller kommunala sektorn kan det finnas möjlighet till tjänstledighet. Men du behöver komma överens om detta med din arbetsgivare. Det är ingen rättighet som finns reglerad i våra centrala avtal, utan det handlar om din arbetsgivares policies kring tjänstledigheter, eller vad ni enskilt kommer överens om.

Hos statliga myndigheter brukar en sådan ledighet beviljas för högst 6 månader, om inte arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl för längre ledighet.

3. För att prova en annan tjänst enligt Affärsverksavtalet

Anställningsvillkoren för anställda i statliga verksamheter såsom Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Svenska Kraftnät regleras i Affärsverksavtalet. Enligt detta avtal har de anställda rätt till ledighet för tidsbegränsad anställning inom nordiska institutioner. Detta gäller endast institutioner där de nordiska länderna samarbetar. Ett exempel på en sådan institution kan vara Nordiska ministerrådet. För att anses som en "nordisk institution" enligt avtalet måste samarbetskraven vara uppfyllda. 

Enligt Affärsverksavtalet ledighet även bör beviljas för arbete utomlands inom offentlig eller privat biståndsverksamhet. På liknande sätt bör ledighet beviljas om en arbetstagares make eller maka är ledig för anställning inom UD eller biståndsverksamhet." Enligt avtalet kan du även beviljas ledighet för att prova annan sysselsättning i syfte att stimulera önskad rörlighet vid till exempel en befarad övertalighetssituation.


Läs mer: Få svar på dina frågor om hur tjänstledigheten inom staten fungerar


Tjänstledighet för annat jobb som privatanställd

Arbetar du inom privata sektorn regleras din tjänstledighet i kollektivavtalet, det lokala avtalet eller i arbetsgivarens policy.

Saknar din arbetsplats kollektivavtal eller lokala avtal kring tjänstledighet är det upp till arbetsgivaren att godkänna en enskild överenskommelse om tjänstledighet. Skulle det vara så ska du komma ihåg att ange i avtalet vad som gäller om du vill avbryta tjänstledigheten och återgå till din tidigare tjänst.

Vi rekommenderar även att du ser över att avtalet skyddar även om din situation förändras under tiden för din tjänstledighet.

Facklig förhandling möjliggör tjänstledigheten

Rätten till tjänstledighet för att prova på annat jobb är alltså inte reglerat i lagen, utan en möjlighet och en viktig facklig förhandlingsfråga.

I 2017 års avtalsrörelse för statligt anställda drev Fackförbundet ST frågan om tjänstledighet som en av de viktigaste frågorna. Fackförbundet ST lyckades stoppa arbetsgivarverkets krav på att slopa möjligheterna till tjänstledighet för att prova annan tjänst.

Ansök om tjänstledighet i god tid!

Det här med regelverket kring tjänstledighet är inte så enkelt. Om du arbetar statligt och behöver veta mer kring din rätt till tjänstledighet, möjligheter och skyldigheter inför en ansökan om tjänstledighet rekommenderar vi att du pratar med ditt lokala fack eller ringer ST Direkt på 0771 555 444.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss