ung man i möte, ser glad ut

Tjänstledigt för annat jobb – kan jag få det?

Publicerad: 2022-04-19

Är du sugen på nya utmaningar jobbmässigt, men osäker på om du vill eller vågar säga upp dig? Då kanske tjänstledighet är lösningen!

Har alla rätt att ta tjänstledigt för att prova nytt jobb?

Din rätt till tjänstledighet beror på var du arbetar, vilken typ av anställning du har och vad som står i dina avtal. Möjligheten till tjänstledighet finns reglerad i antingen kollektivavtal, lokala avtal eller i arbetsplatsens policy. Om du är sjukskriven finns det en lagstadgad rätt att prova på annat jobb, mer om det nedan. 

Så det viktigaste inför en eventuell tjänstledighet för att prova nytt jobb är att ha koll på dina avtal! 

Tjänstledighet inom staten

Som tillsvidareanställd i statlig verksamhet har du rätt att vara tjänstledig för att prova på annat jobb.

Tjänstledighet för att prova på annat statligt jobb beviljas i upp till 2 år, under förutsättningen att du varit tillsvidareanställd i minst 12 månader innan (provanställning räknas in). Den nya anställningen måste vara en provanställning eller en visstidsanställning. Arbetsgivaren kan förlänga tiden vid särskilda skäl (exempel på särskilda skäl är militärtjänstgöring). Du som vill utnyttja din rätt till ledighet för arbete på annan statlig myndighet ska underrätta arbetsgivaren om det lika långt i förväg som din uppsägningstid, dock högst två månader.

Väljer du att lämna en statlig tjänst för arbete inom den privata sektorn kan det finnas möjlighet till tjänstledighet. Men du behöver komma överens om detta med din arbetsgivare. Det är ingen rättighet som finns reglerad i våra centrala avtal utan det handlar om din arbetsgivares policies kring tjänstledigheter, eller vad ni enskilt kommer överens om.

Statligt anställda som varit tjänstlediga behöver vara tillbaka på sitt ordinarie arbete i minst 12 månader innan de har möjlighet att söka tjänstledigt igen.

Tjänstledighet inom privat sektor

Arbetar du inom privata sektorn regleras din tjänstledighet i kollektivavtalet, det lokala avtalet eller i arbetsgivarens policy.

Saknar din arbetsplats kollektivavtal eller lokala avtal kring tjänstledighet är det upp till arbetsgivaren att godkänna en enskild överenskommelse om tjänstledighet. Skulle det vara så ska du komma ihåg att ange i avtalet vad som gäller om du vill avbryta tjänstledigheten och återgå till din tidigare tjänst. Vi rekommenderar även att du ser över att avtalet skyddar även om din situation förändras under tiden för din tjänstledighet.

Om du vill avbryta tjänstledigheten

Om du vill avbryta tjänstledigheten och återgå till ditt gamla jobb ska du informera den arbetsgivare som beviljade ledigheten senast två månader innan din tjänstledighet löper ut.

Arbetar du på en arbetsplats utan avtal som reglerar tjänstledighet, är det viktigt att du tillsammans med arbetsgivaren kommer överens innan du går på tjänstledighet om hur du gör om du vill återgå till din ordinarie tjänst innan tjänstledigheten är slut.

Facklig förhandling möjliggör tjänstledigheten

Rätten till tjänstledighet för att prova på annat jobb är alltså inte reglerat i lagen, utan en möjlighet och en viktig facklig förhandlingsfråga.

I 2017 års avtalsrörelse för statligt anställda drev Fackförbundet ST frågan om tjänstledighet som en av de viktigaste frågorna. Fackförbundet ST lyckades stoppade arbetsgivarverkets krav på att slopa möjligheterna till tjänstledighet för att prova annan tjänst.

Ansök om tjänstledighet i god tid!

Det här med regelverket kring tjänstledighet är inte så enkelt. Om du arbetar statligt och behöver veta mer kring din rätt till tjänstledighet, möjligheter och skyldigheter inför en ansökan om tjänstledighet rekommenderar vi att du pratar med ditt lokala fack eller ringer ST Direkt på 0771 555 444.