Semester och föräldraledighet - vad du behöver veta

Publicerad: 2022-04-13

Här får du som är föräldraledig eller kommer att vara föräldraledig svar på dina vanligaste frågor om semester.

Får jag semester under föräldraledighet?

Samma regler för semesterledighet gäller oavsett om du är föräldraledig eller i tjänst. Du kan därför ansöka om semesterledighet precis som vanligt. Om du tar ut semester påverkar det inte din föräldraledighet. Du gör bara ett avbrott i den period som du beviljats föräldraledighet för.

Planera gärna tillsammans med din chef hur du ska göra med semestern under din föräldraledighet. Du har bara rätt att spara de semesterdagar som överstiger 20, eftersom arbetsgivaren är skyldig att lägga ut 20 semesterdagar. Om du under året tjänar in färre än 20 dagar måste arbetsgivaren lägga ut all ledighet det året.

Är föräldraledighet semestergrundande?

Ja, föräldraledighet är semesterlönegrundande under viss tid. Vad som gäller står i semesterlagen, alternativt i centrala eller lokala kollektivavtal. Bestämmelser i semesterlagen som reglerar föräldraledighet vid barns födelse säger att du tjänar in semester under 120 dagar per födsel. Om du är ensamstående förälder tjänar du in 180 dagar.

En förutsättning för att frånvaron ska vara semesterlönegrundande är att du tar ut föräldrapenning.

Är du medlem i ST?

I Fackförbundet STs centrala kollektivavtal –  villkorsavtalet för dig som är statligt anställd och och affärsverksavtalet, AVA, för dig som är bolagsanställd –  finns generösare regler. Omfattas du dem tjänar du in semester under den tid du får föräldrapenningtillägg från arbetsgivaren. Föräldrapenningtillägg lämnas för högst 360 dagar per barnsbörd. 

Tänk på att andra regler kan gälla i lokala kollektivavtal. Om du är osäker på vad som gäller fråga dina lokala ST-företrädare.

Bli medlem

Har jag rätt till föräldraledighet under sommarperioden?

Ja, du kan ha semester en del av sommaren och föräldraledighet därutöver. Men det är viktigt att du ansöker om det i tid. Dubbelkolla därför vad som står i ditt lokala kollektivavtal. 

Du som jobbar inom staten ska i regel ansöka om föräldraledighet i samband med att du ansöker om din sommarsemester. För dig som jobbar inom bolagsområdet är det två månader innan semestern som gäller. 

Anmäler du föräldraledigheten i tid så kan chefen normalt inte säga nej till förläggningen. Observera att semestern följer andra regler än föräldraledighetslagen, och inte nödvändigtvis kommer att förläggas enligt dina önskemål eller i anslutning till föräldraledigheten. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss