Blomsteräng med blåklockor

Vad innebär förskottssemester?

Publicerad: 2022-04-15

Förskottssemester innebär att din arbetsgivare erbjuder dig att ta ut semester utan löneavdrag trots att du inte tjänat in semesterdagarna än.

Om du tar ut förskottssemester uppstår en skuld till din arbetsgivare som motsvarar det löneavdrag som annars skulle ha gjorts om du tagit ut obetald semester.

Skulden avskrivs efter fem år eller om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukskriven. Skulle du däremot säga upp dig själv innan skulden är avskriven blir du återbetalningsskyldig. Du är inte skyldig att ta ut förskottssemester. Om du vill kan du även ta ut obetald semester eller välja att inte ta ut någon semester alls.

Observera att alla arbetsgivare inte erbjuder förskottssemester till nyanställda.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss