två kvinnor sitter vid sjö i skog

Hur många semesterdagar har jag rätt till?

Publicerad: 2022-04-15

|Uppdaterad: 2024-07-02

Enligt lagen har alla rätt till 25 dagars semester oavsett arbetsplats men du kan ha rätt till ännu fler dagar genom ditt kollektivavtal.

Om du är statligt anställd

Om du är anställd på en statlig myndighet eller ett affärsverk gäller följande:

För dig som omfattas av Villkorsavtalet

  • 28 dagar till och med det år du fyller 29.
  • 31 dagar från och med det år du fyller 30.
  • 35 dagar från och med det år du fyller 40.

För dig som omfattas av Affärsverksavtalet

  • 28 dagar till och med det år du fyller 29.
  • 31 dagar från och med det år du fyller 30.
  • 34 dagar från och med det år du fyller 40.

Om du jobbar på ett bolag

För anställda inom Almega Kommunikation (till exempel PostNord) och Almega Spårtrafik gäller i regel 25 dagar. Du har dock möjlighet att komma överens med din arbetsgivare om att få 28 eller 30 dagar. Det kan exempelvis göras då du förhandlar om din övertidsersättning. Det kan även förekomma andra regler i lokala avtal.

Är du osäker på vad som gäller för dig? Kontrollera med ditt lokala fack om det finns särskilda regler på din arbetsplats.  

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss