Blåsig strand i Sverige

Hur många semesterdagar får man spara?

Publicerad: 2022-04-15

|Uppdaterad: 2023-10-06

Först när du har tjänat in dina semesterdagar kan du ansöka om ledighet. Oftast sker den största delen av semestern på sommaren men du kan även spara semesterdagar för ett senare tillfälle. Fast inte hur länge som helst. Här berättar Fackförbundet ST om vad som egentligen gäller för de dagar som är kvar när sommaren är över.

Du måste ta ut 20 semesterdagar per år – resten kan du spara

Enligt semesterlagen har du som anställd rätt att spara de dagar som överstiger antalet 20 för ett givet år. Det vill säga, om du tjänar in 25 semesterdagar så har du rätt att spara 5 till nästkommande semesterår. Om du tjänar in 28 semesterdagar så har du rätt att spara 8 dagar, och så vidare.

Om du inte når upp till 20 intjänade dagar så har du inte heller rätt att spara några. Eftersom du endast har rätt till att spara de dagar som överstiger 20, behöver du också ta ut minst 20 semesterdagar om din arbetsgivare ber dig.

Enligt semesterlagen behöver du som anställd meddela din arbetsgivare innan årets semester förläggs (det vill säga innan sommarsemestern planeras och fastställs) om du önskar spara semesterdagar.

Det finns ofta inget hinder om du vill meddela arbetsgivaren senare, men för att vara säker på att du får rätt till sparade dagar kan du behöva ha lite framförhållning.

... men inte hur länge som helst

Du kan spara dina semesterdagar i upp till 5 år totalt (i vissa undantagsfall gäller 6 år). Du får däremot inte spara semesterdagar från nuvarande år och istället ta ut dina sparade semesterdagar från tidigare år.

På arbetsplatser inom staten där du tjänar in fler än 25 semesterdagar per år (till exempel på myndigheter och affärsverk) gäller dock att du inte kan ha fler än 30 semesterdagar sparade i stället för femårsregeln. 

Samma regel gäller även för anställningar som regleras under Arbetsgivaralliansens högskoleavtal. Dessutom har centrala avtal för branscher som kommunikation, spårtrafik och järnvägsinfrastruktur ersatt femårsregeln med en begränsning av antalet sparade dagar. Enligt dessa avtal har du rätt att spara högst 25 semesterdagar.

Tänk på att i lokala avtal som gäller för just din arbetsplats kan reglerna se annorlunda ut. Ta kontakt med din lokala ST-representant för att ta reda på vad som gäller på din arbetsplats.

Kom ihåg!

Regler för att spara semesterdagar, uttag av kvarvarande semesterdagar samt uttag av tidigare sparade semesterdagar finns både i semesterlagen, och i kollektivavtal.

Många bestämmelser i semesterlagen är så kallat ”semidispositiva”, vilket innebär att ändringar kan göras i ditt kollektivavtal. Då gäller inte lagen längre. Därför behöver du kolla specifikt vad som gäller på din arbetsplats.

När du vill ta ut din årssemester som är kvar efter sommaren behöver du komma överens med din arbetsgivare om när du kan vara ledig. Om ni inte kan hitta en lösning som fungerar för båda så har din arbetsgivare sista ordet i hur förläggningen ska ske enligt semesterlagen. I praktiken fungerar det likadant i de flesta kollektivavtal.

  Det här gäller om du vill ta ut sparade semesterdagar

  Du bestämmer själv vilket år du vill ta ut dina sparade semesterdagar. När du har sparade dagar får du ta ut dem om till exempel 2, eller 3 år om du vill. Men dagarna får inte bli 5 år gamla. Din arbetsgivare kan inte välja att lägga ut dina sparade semesterdagar mot din önskan, så vida de inte är just 5 år gamla. Då behöver du generellt ta ut dom.

  Många sparar semesterdagar för att vid ett annat tillfälle få en längre sammanhängande semester. Om du tar ut mer än 4 sparade dagar ska de tas ut en följd i samband med huvudsemestern. Det är oftast i samband med sommarsemestern som är 4 veckor mellan juni och augusti. Men du och din chef kan komma överens om annat också.

  Inte rätt att spara semestern? Då bestämmer arbetsgivaren över din ledighet

  Om du inte har rätt att spara semestern, till exempel om du har för många dagar sparade eller har tjänat in färre dagar än 20, och din arbetsgivare ber dig att ta ut den så är du generellt skyldig att ta ut den. Om du inte gör det kan arbetsgivaren själv bestämma när du ska ta ut dina semesterdagar. Det innebär i så fall att du får ännu mindre möjlighet att välja när du vill vara ledig.

  Om din arbetsgivare förlägger din semester på ett sätt som inte är i enlighet med dina önskemål, ska du underrättas senast 2 månader innan semesterns början. I vissa fall 1 månad, om särskilda skäl finns.