Kvinna plockar svamp i skog

Har jag rätt till sammanhängande semester?

Publicerad: 2022-04-15

Enligt semesterlagen är arbetsgivaren skyldig att lägga ut fyra sammanhängande semesterveckor på var och en någon gång under sommarmånaderna juni, juli, augusti. Dock har du inte nödvändigtvis rätt att få sommarsemester under den period du har önskat dig.

Arbetsgivaren ska om möjligt ta hänsyn till dina önskemål om semester, enligt semesterlagen.

I avsaknad av en lokal överenskommelse med facket bestämmer arbetsgivaren om förläggningen av semestern.

Kan jag kräva fyra veckor semester under juni–augusti?

Ja, du har rätt att få ut fyra veckors sammanhängande semester under juni till augusti, såvida inte andra bestämmelser finns i ditt lokala kollektivavtal. Semestern får förläggas till annan tid om det finns särskilda skäl för det.

Observera att du har rätt till obetald ledighet om du inte tjänat in semesterlön.

Kan arbetsgivaren bestämma när jag ska ha semester?

Om du inte kan komma överens om när du ska ha din semester är det i slutändan din arbetsgivare som bestämmer. Men du har fortfarande rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under juni-augusti.

Har jag rätt att få besked om när jag får semester?

Ja, du har rätt att få veta när du får huvudsemestern (sommarsemestern). Om din chef väljer att förlägga semester till andra datum än de som du ansökt om, ska du få besked senast två månader innan ledighetens början, enligt semesterlagen.

Om det finns särskilda skäl får din chef ge besked senare, t.ex. om du är nyanställd och har anställts alltför nära semesterperioden eller alltför nära intjänandeårets utgång. Det kan också vara att du har en särskild befattning som gör att du inte kan få besked i tid med hänsyn till säkerheten på arbetsplatsen eller viktiga samhällsintressen.

Beskedet ska lämnas på ett sätt som gör att du har möjlighet att ta del av det, t.ex. genom anslag på arbetsplatsen, personligt meddelande eller besked till det lokala facket.

Observera att om du inte får något besked från arbetsgivaren kan du inte tolka det som att semestern är beviljad. Kontakta istället arbetsgivaren och påpeka att du inte fått besked.

Kan jag ändra till föräldraledighet om min semesteransökan inte beviljas?

Arbetar du inom staten ska du i regel ansöka om föräldraledighet i samband med att du ansöker om huvudsemestern. Du kan med andra ord inte ansöka i efterhand om föräldraledigt under en period du inte blivit beviljad semester för. Det finns självklart undantag - skulle något oförutsett dyka upp efter att du lämnat in din ansökan har du rätt att bli beviljad föräldraledighet. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss