En kvinna tittar på sin mobil och ler

Så tar du ut föräldrapenning smartast

Publicerad: 2022-04-19

|Uppdaterad: 2023-10-09

Att vänta första barnet kan vara spännande, läskigt och överväldigande. Det är en del att sätta sig in i som förstagångsförälder och två av alla dessa saker är föräldraledighet och föräldrapenning. Därför reder Fackförbundet ST ut hur du tar ut föräldrapenning smartast.

1. Hur länge kan jag vara föräldraledig? 

Det här är den första frågan många har, men det finns sällan ett enkelt svar. Och det beror helt enkelt på att din rätt till ledighet inte är riktigt samma sak som din rätt till ersättning. Så frågan du ska söka svar på är snarare "hur länge har jag råd att vara ledig?".

Barnet levereras med 480 dagars föräldrapenning. Om ni är två föräldrar så får ni vardera 240 dagar (varav 150 går att överföra till den andra vårdnadshavaren). Hur länge dessa räcker beror på hur du tar ut dem. Fram tills att barnet blir 18 månader kan du nämligen välja att ta allt från noll till sju dagar i veckan (och ändå vara ledig på heltid). Ju fler dagar du tar ut ersättning för, desto mer pengar förstås. 

Vill du räkna på detta så har Försäkringskassan ett bra verktyg: Föräldrakollen. Där ser du tydligt hur mycket du får ut i månaden beroende på hur många dagar i veckan du tar ut samt hur länge dagarna då räcker.  

2. Två olika sorters dagar – sjukpenningnivå och lägstanivå

Du får ersättning baserad på din lön för 390 av dagarna. För 90 av dagarna får alla lägstanivån som är 180 kronor/dag. Du eller ni måste börja med att ta ut minst 180 av dagarna på sjukpenningnivå innan lägstanivå-dagarna kan tas ut. Det kan vara smart att spara några av dessa tills barnet blir äldre och ta ut till exempel när förskolan är stängd.

3. Varför ska man skydda SGI:n?  

SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst och är det som ligger till grund när Försäkringskassan räknar ut hur mycket pengar du kan få. Även här har de tagit fram ett fiffigt verktyg där du kan räkna på din SGI: SGI-guiden.  

När du är föräldraledig med ett barn som fyllt ett år så behöver du ta ut föräldrapenning för minst fem dagar i veckan för att skydda SGI:n. Om du inte gör det så påverkas inte själva föräldrapenningen, den är skyddad under barnets två första år, men skulle du till exempel bli sjukskriven så påverkar det hur mycket sjukpenning du kan få ut.  

4. 10 dagar när barnet föds – inte samma sak som föräldrapenning

I samband med barnets födelse får den förälder som inte tar ut föräldraledighet ta 10 lediga dagar. För dessa dagar får du cirka 80 procent av din lön från Försäkringskassan. Den här ersättningen är något annat än föräldrapenning så de räknas inte bort från dina dagar.  

Dessa dagar är i första hand till för den andre föräldern, men är du ensamstående kan Försäkringskassan bevilja att en annan person får ta ut dem.  

Det kan förstås kännas tryggt att ha någon vid sin sida lite längre, särskilt om det är första barnet. Vill partnern vara hemma längre än 10 dagar så kan hen använda semesterdagar eller också ta föräldraledigt, så kallade dubbeldagar. 

5. Föräldralön – extra pengar som facket fixat!  

Förutom föräldrapenning (som Försäkringskassan betalar ut) kan du även få extra pengar av din arbetsgivare, förutsatt att ni har ett kollektivavtal. Detta kallas föräldralön eller föräldrapenningtillägg.  

Ersättningen fungerar lite olika för olika avtal, så kolla med ditt fackförbund eller din arbetsgivare vad som gäller just för dig. Generellt så brukararbetsgivaren fylla ut så att du får ut totalt cirka 90 procent av lönen i 6–12 månader. Ofta finns ett krav på att du ska ha varit anställd i minst ett år för att kunna få föräldralön.  

6. Det finns många sätt att dela på föräldraledigheten 

Om ni är två som ska dela på förädraledigheten så finns det flera olika sätt att göra detta på. Först och främst kan ni fundera på om ni ska dela lika på dagarna, sedan kan ni fundera på hur ni vill förlägga ledigheten. 

Du har rätt till tre ledighetsperioder per år, vilket alltså innebär att ni kan vara hemma i flera kortare omgångar (men ibland kan du bara få föräldralön för en period, så kolla upp det först!). En annan variant är att dela veckorna, till exempel så att en förälder är hemma måndag-onsdag och den andra torsdag-fredag. Det går till och med att vara hemma halva dagar var. Inte optimalt för alla, men det kan vara värt att ha i åtanke när ni pusslar ihop er ledighet.  

7. Dela lika kan vara mer förmånligt än du tror

Ofta är den förälder som tjänar minst hemma mest. Det är väl logiskt eftersom inkomstbortfallet blir mindre, eller?  

Det är inte säkert. Många glömmer bort att räkna in föräldralönen i ekvationen. Om ni båda omfattas av kollektivavtal och får föräldralön för 12 månader innebär det att ni går miste om föräldralön när en och samma förälder är hemma längre än 12 månader.  

Många glömmer också bort att se till de långsiktiga aspekterna. Tyvärr visar statistiken tydligt att lång föräldraledighet leder till sämre löneutveckling. Dessutom påverkar det pensionen negativt. Den som är hemma längre påverkas alltså ekonomiskt av detta under hela livet, även som pensionär. Så länge ni har gemensam ekonomi är det kanske inget problem, men vid eventuell separation i framtiden kan det svida desto mer. Har ni då möjlighet att kompensera genom att exempelvis pensionsspara extra till den som är hemma längst?

Läs mer om att dela lika hos Försäkringskassan