En pappa sitter vid datorn med sitt barn i knät

Föräldrapenning - så funkar det

Publicerad: 2022-04-19

Föräldrapenningen från Försäkringskassan ger dig möjlighet att vara ledig från arbetet när du får barn. Genom kollektivavtalet kan du dessutom få tillägg till föräldrapenningen från din arbetsgivare under en period.

Om föräldrapenningen

Vid barns födelse eller adoption får vardera föräldern föräldrapenning i 240 dagar:

 • 195 dagar ersätts med lite mindre än 80 procent av din inkomst, upp till taket för föräldrapenning.
 • 45 dagar ersätts med 180 kronor per dag.

2022 är taket för föräldrapenning 483 000 kr/år eller 40 250 kr/månad.

60 av de 195 dagarna är reserverade för vardera föräldern, övriga dagar kan föräldrarna överlåta till varandra. Den som har egen vård om barnet har rätt till alla 480 dagarna (2 x 195 dagar + 2 x 45 dagar).

Utöver detta finns tio dagar som den ena föräldern kan vara ledig i samband med barnets födelse, med tillfällig föräldrapenning. Du kan få tillfällig föräldrapenning även när du är ledig för vård av sjukt barn.

Läs mer om föräldraförsäkringen på Försäkringskassans webbplats.

Kom ihåg!

Det kan också finnas lokala avtal om ersättningen vid föräldraledighet. Hör efter med ditt lokala fack.

  Föräldralön genom Fackförbundet STs kollektivavtal

  I de kollektivavtal som ST har träffat finns regler om tillägg till föräldrapenningen. Det kallas för föräldralön eller föräldrapenningtillägg. Vad som krävs för tillägget och hur länge det betalas ut beror på vilket avtal du omfattas av.

  För dig som är statligt anställd

  Är du ledig från arbetet för barns födelse eller vård av adoptivbarn har du rätt till föräldratillägg från din arbetsgivare i upp till 360 dagar. Tillägget betalas ut för de dagar du har föräldrapenning från Försäkringskassan.

  Tillägget är:

  • 10 procent av din lön under taket för föräldrapenning.
  • 90 procent av din lön, för den del av lönen som ligger över taket för föräldrapenning.

  Taket för föräldrapenning ligger på 10 prisbasbelopp, vilket 2022 motsvarar 483 000 kr/år eller 40 250 kr/månad.

  Vid ledighet med tillfällig föräldrapenning finns ett föräldratillägg för inkomster över taket för föräldrapenning. Det betalas ut i upp till tio dagar per år och är drygt 75 procent av lönen, för den del av lönen som ligger över taket för föräldrapenning. Finns särskilda skäl kan arbetsgivaren betala tillägget i mer än 10 dagar.

  För dig som är bolagsanställd

  Arbetar du i ett bolag med statligt uppdrag har du rätt till ersättning från arbetsgivaren vid föräldraledighet, om du har varit anställd i minst ett år i följd innan ledigheten.

  För tillägget gäller att:

  • du får ersättning med 10 procent av din lön för den del av inkomsten som ligger under taket för föräldrapenning
  • du får ersättning med 90 procent av din lön, för den del av lönen som ligger över taket
  • ersättningen kan betalas ut i upp till sex månader, beroende på din anställningstid
  • den betalas ut för dagar då du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan.

  2022 är taket för föräldrapenning 10 prisbasbelopp, vilket motsvarar 483 000 kr/år eller 40 250 kr/månad. Tillägget är därför särskilt viktig för dig med högre inkomster.