En kvinna sitter på en bänk och lyssnar på musik

Vad är flexpension?

Publicerad: 2023-05-26

De flesta som har tjänstepensionen ITP får också pengar avsatta till flexpension. Det förstärker din tjänstepension, men som namnet antyder ska pengarna också ge dig ökad flexibilitet. Tanken är nämligen att du ska få möjlighet att gå ner i arbetstid.

Flexpensionen regleras i kollektivavtal och började införas under mitten av 2010-talet. I och med att det handlar om ett långsiktigt sparande så kommer det att dröja ganska många år innan flexpensionen får någon avgörande betydelse för dagens arbetstagare.  

Varför infördes flexpension?

Bakgrunden är att vi både förväntas leva och arbeta längre. För att orka med ett långt arbetsliv ansåg vi inom facken att människor måste få bättre möjligheter att jobba deltid i slutet av karriären. Vi tyckte också att avsättningarna till pensionen behövde förstärkas, eftersom pengarna ska räcka allt fler år. Genom förhandlingar mellan fack och arbetsgivare tillkom därför flexpensionen, som kan sägas slå två flugor i en smäll. 

Du kan få bättre pension och mer fritid

Flexpensionen är formellt sett inte en del av tjänstepensionen, men placeras i samma ”pott”. På så sätt förstärks din tjänstepension. Flexpensionen kan också användas för att finansiera deltidsarbete i slutet av karriären (vilket ibland kallas deltidspension). Om du inte väljer att gå ner i arbetstid behåller du mer pengar till din förstärkta tjänstepension.

Det är viktigt att komma ihåg att flexpensionen inte ger dig rätt att deltidsarbeta, du måste komma överens om det med din arbetsgivare. Med flexpension får du däremot bättre möjligheter att finansiera den inkomstförlust som en lägre sysselsättningsgrad innebär. Kom bara ihåg att endast ”riktig” lön registreras i den allmänna pensionen. 

Hur mycket avsätts till flexpensionen?

Storleken på inbetalningarna till flexpensionen varierar beroende på vilket kollektivavtal du har. Målet är att för varje avtalsrörelse höja avsättningarna så att det till slut handlar om minst 2 procent av lönen. Under ett helt yrkesliv skulle det utgöra ett rejält tillskott.

Flexpensionen för dig som är med i Fackförbundet ST

Under avtalsrörelsen 2017 förhandlade vi på Fackförbundet ST in flexpension för dig som är bolagsanställd. Avsättningarna till flexpensionen började göras samma år och var då på 0,4 procent av löneutrymmet. Under avtalsperioden 2020–2023 höjdes avsättningarna till 1,1 procent. 

  Var finns mina flexpensionspengar?

  Pengarna administreras av Collectum och placeras tillsammans med din tjänstepension inom ITP 1 eller ITPK – enligt samma fördelning som du har valt för tjänstepensionen. Avsättningarna till flexpensionen öronmärks inte, däremot kan du självklart följa utvecklingen för ditt totala sparande (tjänstepension plus flexpension).

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss