Två kvinnor sitter vid ett bord och skriver under ett anställningsavtal

Provanställning - så funkar den

Publicerad: 2022-04-11

|Uppdaterad: 2023-10-09

En provanställning går ut på att både den anställda och arbetsgivaren ska få chans att pröva varandra. Många tillsvidareanställningar inleds med en provanställning. Här reder Fackförbundet ST ut hur en provanställning fungerar och vad du som provanställd behöver tänka på.

Tillsvidareanställningar inleds ofta med en provanställning. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) får provanställningen som längst pågå i sex månader. Därefter omvandlas den automatiskt till en tillsvidareanställning, det vill säga en fast anställning.

Under provanställningen har den anställda sämre anställningsskydd. Under provanställningen kan också båda parter med kort varsel upphäva anställningsförhållandet. 

1. Uppsägning under provanställning 

Arbetsgivaren kan när som helst avbryta provanställningen utan att ange skäl. Det finns alltså inget krav på sakliga skäl för uppsägning som vid andra anställningsformer. I enlighet med LAS måste arbetsgivaren dock meddela dig minst två veckor i förväg om avbrytandet av provanställningen i förtid.

Lagen reglerar inte vad som gäller om du som anställd vill avsluta din provanställning i förtid. Det innebär att du i princip kan sluta arbetet samma dag. Det man som arbetstagare bör tänka på då är eventuella konsekvenser av att sluta arbetet på så sätt, exempelvis framtida referenser och liknande. 


Uppsägningstid för dig som jobbar inom Fackförbundet STs avtalsområden

  • För statliga myndigheter gäller LAS-regler avseende provanställning.
  • Inom Bransch Kommunikation och Spårtrafik, enligt de centrala branschavtalen, har både arbetsgivare och arbetstagare en uppsägningstid på 1 månad för att avsluta provanställning.
  • Inom bransch Järnvägsinfrastruktur är uppsägningstiden från både arbetsgivare och arbetstagare 14 dagar.

Om du är osäker på vad som gäller på din arbetsplats, ta kontakt med ditt lokala fack.


2. Dina rättigheter om arbetsgivaren avbryter provanställningen

Om du som är provanställd är med i facket måste arbetsgivaren varsla facket två veckor i förväg samt ställa upp på en så kallad överläggning, detta enligt LAS. I en överläggning är arbetsgivaren inte skyldig att ändra sig eller förhandla avgångsvillkor, men du eller din fackliga representant får möjlighet att ställa frågor om arbetsgivarens bakomliggande motiv.  

3. Provanställning eller inte? 

För dig som anställd innebär en provanställning en osäkerhet. Du kan bli av med jobbet med kort varsel och utan att det finns ett sakligt skäl så som arbetsbrist eller att du misskött dig. Det kan också vara svårt att exempelvis ta banklån. 

Om du blir erbjuden en provanställning kan du försöka argumentera för att prövotiden ska bli kortare eller att du ska slippa den helt genom att framhålla: 

  • att du har goda referenser från tidigare arbetsgivare 
  • att du har haft liknande arbetsuppgifter tidigare 

4. Lön vid provanställning 

Vid provanställning ska du självklart få lön som vid vilken annan anställningsform som helst. När en provanställning övergår till en tillsvidareanställning behåller den anställda samma anställningsvillkor som tidigare, inklusive lönen. Det innebär att det inte finns någon automatisk rätt att förhandla om lönen i samband med övergången. 

Vissa arbetsgivare erbjuder lägre lön under provanställningen, med löfte om en höjning då du blir tillsvidareanställd. Du bör då få inskrivet i ditt anställningsavtal att lönen ska justeras vid ett bestämt datum. 

5. Tjänstledighet och provanställning inom staten

Om du är tjänstledig från en tillsvidareanställning på en statlig myndighet för att ha provanställning hos en annan statlig myndighet, rekommenderar vi att du inte säger upp din tillsvidareanställning under provanställningstiden. Enligt reglerna i Lagen om offentlig anställning (LOA) kommer den första tillsvidareanställningen att upphöra automatiskt utan att någon formell uppsägning krävs när provanställningen övergår till en tillsvidareanställning på den nya myndigheten.

Läs mer om tjänstledighet inom staten

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss