En kvinna sitter och jobbar framför datorn

Inlasning och utlasning – så funkar det

Publicerad: 2022-04-11

|Uppdaterad: 2023-12-05

En tidsbegränsad anställning kan vara ett sätt att få in en fot på en arbetsplats, men hur funkar det egentligen när en tidsbegränsad anställning leder till tillsvidareanställning? Fackförbundet ST reder ut begreppen inlasning och utlasning.

LAS reglerar ditt anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd är mer känd under sin förkortning, LAS. Det är den lag som ligger till grund för när en anställd blir inlasad eller utlasad – även om andra lagar och kollektivavtal kan påverka möjligheterna att bli inlasad. 

Om du idag har en tidsbegränsad anställning, och gärna skulle vilja ha en tillsvidareanställning, omfattas du av några regler för inlasning som är bra att ha koll på.

 • Om du har en pågående allmän visstidsanställning vid 01/10/2022 eller ett vikariat: om du under en femårsperiod haft en allmän visstidsanställning eller ett vikariat i mer än sammanlagt två år ska din anställning automatiskt övergå i en tillsvidareanställning, enligt LAS. 
 • Om du har en särskild visstidsanställning: om du under en femårsperiod haft en särskild visstidsanställning i mer än sammanlagt 12 månader ska din anställning automatiskt övergå i en tillsvidareanställning, enligt LAS. 
 • Om du har en statlig visstidsanställning: den här anställningsformen leder inte till inlasning. Däremot får du tillgodoräkna dig upp till sex månaders anställningstid till din ”pott” för inlasning – om du sedan får en annan tidsbegränsad anställning. 
 • Om du jobbar som konsult: har du jobbat hos samma kund i mer än två år under en treårsperiod ska de erbjuda dig en tillsvidareanställning. De har dock rätt att kringgå detta genom att betala dig två månadslöner. 

För dig som haft en tidsbegränsad anställning enligt någon av de specialförfattningar som finns för statliga området, som t.ex. Högskoleförordningen, gäller dock inte den automatiska övergången till tillsvidareanställning.

Inlasning – en övergång till fast jobb

Inlasad blir du om du har en tidsbegränsad anställning som automatiskt övergår i en tillsvidareanställning. Som princip gäller samma villkor om till exempel lön och befattning när din tjänst omvandlas.

Din arbetsgivare är skyldig att lämna information om alla anställningar som kan ha betydelse för inlasning. Men det sker inte automatiskt, det är du som anställd som måste begära informationen. Med andra ord kan du begära information om alla dina anställningar och kan på så vis se hur din anställningstid ser ut i de olika anställningsformerna.

Utlasning ska inte kunna hända

Utlasad då? Det blir du när arbetsgivaren inte erbjuder fortsatt tidsbegränsad anställning när din nuvarande anställning närmar sig sitt slut. Ett klassiskt scenario är att du haft flera olika tidsbestämda anställningar, och för att undvika att regeln om automatisk övergång aktiveras väljer arbetsgivaren istället att avsluta anställningen.

Men det ska egentligen inte kunna hända. Om du har arbetat så lång tid på arbetsplatsen har du med all sannolikhet företrädesrätt till återanställning (se nedan) och bör snarast ta kontakt med ditt lokala fackombud.

Du kan ha företrädesrätt till återanställning

Den här rätten innebär att din arbetsgivare är skyldig att erbjuda dig lediga tjänster, förutsatt att du har tillräckliga kvalifikationer för fortsatt anställning.

Om du anmält att du vill åberopa din företrädesrätt anses du vara sökande till lediga tjänster hos arbetsgivaren och att din ansökan ska tas i beaktande när tjänsten tillsätts. Om du inte får tjänsten kan du överklaga tjänstetillsättningsbeslutet.

Jobbar du statligt? 

Enligt regeringsformen och lagen om offentlig anställning (LOA) ska anställningar i staten tillsättas utifrån sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. Detta innebär att företrädesrätten har en ytterst begränsad funktion när dessa lagregleringar ska beaktas. Företrädesrätten på det statliga området är därmed inte absolut, utan en statlig arbetsgivare kan anställa någon som är "skickligare" än en sökande som har företrädesrätt. 

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss