En kvinna med skyddshjälm inspekterar en fabrik

Framtidsjobb i staten

Publicerad: 2019-10-22

Fackförbundet STs rapport Framtidsjobb i staten om kommande rekryteringsbehov visar att nästan 160 000 jobbchanser kan skapas i staten till och med år 2023.

Nästan 160 000 jobbchanser i staten

Över 200 HR-ansvariga har besvarat vår enkät om kompetens- och rekryteringsbehov under en femårsperiod. Den vanligaste orsaken till rekryteringsbehov är jobbrotation, pension eller att myndigheten får nya uppdrag.

– Vi ser att kompetenskraven är höga inom staten och att de ökar hela tiden. Nästan alla rekryteringsansvariga i vår undersökning söker nya medarbetare med högskole- och universitetsexamen. På fyra år har kravet på högre utbildning ökat med 20 procent. Hela 40 procent av arbetsgivarna uppger att de har behov av att förändra den övergripande profilen hos medarbetarna, kommenterade STs förbundsordförande Britta Lejon.

STs undersökning visar att det finns all anledning att se över karriärvägar, arbetsuppgifternas innehåll och möjligheterna till personlig utveckling och karriär i jobbet. Unga har höga krav på att arbetsgivare kan erbjuda intressanta jobb med personlig utveckling, goda karriärmöjligheter och där de kan använda all sin kunskap och nå en god löneutveckling.

– Staten ska vara en attraktiv arbetsplats med goda villkor till exempel lön, god arbetsmiljö, inflytande och jämställdhet. Det är viktigt att staten och dess myndigheter tar behoven på allvar och inte ryggar för uppgiften. För att upprätthålla ett bra förtroende för statlig verksamhet är det av vikt att den statliga närvaron inte minskar och kvaliteten i verksamheterna inte upplevs som försämrad. I det arbetet är en väl genomtänkt och genomförd personalpolitik, det gäller att också behålla personalen, enligt Britta Lejon.

Ladda ner rapporten