En kvinna står vid fönstret och tittar utåt

Hur har du det på jobbet? Doktoranders arbetsmiljö

Publicerad: 2018-10-02

I Fackförbundet STs rapport "Hur har du det på jobbet" har vi kartlagt doktoranders arbetsmiljö. Rapporten visar att nästan hälften av doktoranderna säger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter inom den normala arbetstiden.

Hela 70 procent svarar att de har psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. Knappt 35 procent säger att de saknar rätt förutsättningar och tillräckliga resurser för att kunna göra sitt jobb.

Undersökningen visar också att på frågan om den närmaste chefen ger tillräckligt med stöd är det tämligen stor skillnad på hur kvinnliga respektive manliga doktorander upplever det stöd de får.  Av dem som instämmer helt i påståendet om att de får tillräckligt med stöd återfinns 33 procent av männen. Motsvarande siffra för kvinnorna är cirka 22 procent.

För att prestera och må bra jobbet krävs att den organisatoriska och sociala miljön fungerar tillfredsställande. Det krävs att ledningen vid landets universitet genomför en rad förbättringar. ST lanserar nu följande åtgärder. 

 • Gör tydligt vem som har arbetsgivaransvar och ansvar för arbetsmiljön för doktoranderna.
 • Informera doktoranderna om deras rättigheter och skyldigheter.
 • Följ arbetstids- och semesterlagen.
 • Ta fram praktiska avhandlings- och stresshanteringsverktyg som skapar kontroll över avhandlingsarbetet och minskar stress.
 • Förbättra återkopplingen till doktoranderna kring deras arbetsinsats.
 • Ta fram riktlinjer om minsta antal handledningstimmar per termin.

Ladda ner rapporten

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss