Pappa sitter och jobbar med barn i knät

Har 9-5 blivit det nya 24/7?

Publicerad: 2022-02-28

05/12/2018 - Cheferna är många gånger de som sätter agendan inom en organisation. Hur de upplever sitt jobb har därför stor betydelse för de anställdas arbetssituation. Dessutom har chefer stora förpliktelser när det gäller att utforma hållbara och utvecklande arbetsplatser. Vi kan säga att chefers arbetsmiljö har stor betydelse för vilken arbetsmiljö medarbetarna har.

Fackförbundet ST har därför frågat sina chefsmedlemmar om hur de upplever sin arbetsmiljö. Det finns nämligen skäl till att uppmärksamma just chefer inom staten. Staten har på många sätt en unik ställning i det svenska samhället. Varje dag har många medborgare kontakt med olika statliga myndigheter eller studerar vid något universitet. Staten har också  ansvar för att medborgarna garanteras likabehandling, att de beslut som fattas är  tydliga och kända samt att alla har det sociala skyddsnät som de kan vara i behov av.

Undersökningens viktigaste slutsatser:

  • Att chefer inom staten har ont om tid. De jobbar under stark tidspress och tvingas lösa  alldeles för många disparata arbetsuppgifter under en dag.
  • Drygt hälften av STs medlemmar uppger att deras arbetsbelastning har ökat senaste åren. Det gäller också för STs chefsmedlemmar. Och när jobbmejlen bara är ett klick bort, även i soffan på kvällen, är det inte konstigt att det blir svårt att koppla bort arbetet fast du är ledig.
  • Chefer har ofta många arbetsuppgifter som ska lösas samtidigt som framförhållningen är kort. Tidsbrist är ett vanligt problem som går ut över ledarskapet. Ett allvarligt bekymmer eftersom ledarskap tar tid. Ledarskap kräver inte bara kompetens och erfarenhet utan också möjlighet till reflektion och inte minst att ha möjlighet att närvara i den dagliga verksamheten.
  • För att situationen ska bli hållbar måsta chefer få rimliga förutsättningar som ger dom tid att närvara i verksamheten.
  • För att en chef ska kunna stödja och för den delen också uppmuntra  sina anställda måste chefsuppdraget skyddas från onödig administration och ogenomtänkta nytillkomna arbetsuppgifter.

Undersökningen gjordes under hösten 2018. Rapporten Har 9-5 blivit det nya 24/7? Bygger på ett kapitel om ledarskap från STs stora Temperaturmätare 2018 om arbetsmiljön inom staten.

Ladda ned rapporten