Bakgrundsbild ojämställd stress

Det är ett demokratiproblem att kvinnor inte hinner engagera sig fackligt

Publicerad: 2024-03-07

Nyhet Jämställdhet i arbetslivet har länge varit en central fråga för Fackförbundet ST. Här ger förbundsordförande Britta Lejon sin syn på några av de största jämställdhetsutmaningarna just nu.
Britta Lejon

Sedan 2012 är Britta Lejon förbundsordförande för Fackförbundet ST. För henne är jämställdhetsfrågor en viktig utgångspunkt i förtroendeuppdraget.

– Fackförbundet ST är ett kvinnodominerat förbund. Vi befinner oss inom verksamheter där majoriteten är kvinnor och därför har vi ett extra stort ansvar att driva jämställdhetsfrågor. Det gäller alla förtroendevalda, men framför allt för mig, säger hon. 

I en djupdykning som Fackförbundet ST gjort på temat ”ojämställd stress” framkom att kvinnors fackliga engagemang begränsas av tidsbrist. Hur reagerade du på det?  

– Det är enormt beklagligt, på så många nivåer.  

–  Vi har ju länge sett hur den ojämställda stressen begränsar kvinnors möjlighet till ekonomisk frihet och balans mellan jobb och familjeliv. Men att det begränsar även möjligheten till att engagera sig fackligt är en allvarlig och mycket oroande insikt. För när kvinnor inte har tid att engagera sig i frågor som har direkt påverkan på deras liv, har vi ett demokratiproblem. 

– Det är också en av anledningarna till att arbetstidsförkortning är en så het och relevant fråga just nu. Arbetstidsförkortning skulle kunna minska kvinnors stress, samtidigt som det frigör tid till annat engagemang än jobb och familj. 

Förra året var första gången på många år som lönegapet mellan män och kvinnor i Sverige ökade. Sedan dess har det stått still. Vad är dina tankar kring det? 

–  Det är helt oacceptabelt. Och det är ett tecken på att jämställdhetsarbetet överlag går bakåt. 

–  Här har arbetsgivare misslyckats med ett av sina viktigaste uppdrag; att minska löneskillnaderna på arbetsplatserna. Ekonomin är så fundamentalt viktig för fria, självständiga och jämställda liv. 

Hur ser det ut inom staten? 

–  Det är samma tendens där. I Arbetsgivarverkets senaste rapport ser vi för första gången på länge hur lönegapet ökat även inom staten.

– Vi ser också hur lönegapet påverkas av att män och kvinnor arbetar inom olika områden. Det är en tydlig satsning på mansdominerande områden, som försvaret och polisen. Majoriteten av kvinnorna i staten jobbar inte där. De jobbar inom områden som drabbas av stora nedskärningar. 

Vad tänker du om det? 

– Det är verkligen inte okej. På Fackförbundet ST kommer vi kräva att det satsas lika mycket resurser på övrig statlig verksamhet.

– Vi har ett jättearbete att göra och måste kroka arm med andra som vill samma sak som vi. Det rör allt från arbetsmiljö och karriärmöjligheter till lön och pensionsfrågor. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss