Bild över en anstalt i Sverige

Vi kan inte hantera fler fångar utan mer pengar

Publicerad: 2023-09-04

Riksdagen har de senaste åren höjt straffen brett och i Tidöavtalet utlovas ytterligare en mängd straffskärpningar där fler kommer hamna i fängelse. Men redan nu är fängelseplatserna fulla. För att möta framtiden krävs resurserna nu, skriver Joachim Danielsson, avdelningsordförande för ST inom Kriminalvården, tillsammans med företrädare för andra fackförbund.


Debattartikeln publicerades först på expressen.se


Vill regeringen att Kriminalvården även i framtiden vara framgångsrikt i sitt samhällsuppdrag krävs mer helt enkelt mer pengar.

Kriminalvården står inför den största verksamhetsutvecklingen kanske någonsin. Vi har under de senaste fem åren fått erfara vad en ökad beläggning, det vill säga fulla fängelser, som medför en kraftigt försämrad arbetsmiljö. Varje år ökar trycket och det blir svårare att kunna behålla och rekrytera personal.

De förutsättningar som Kriminalvården och våra medlemmar i dag har för att hanterar ett av de viktigaste samhällsuppdragen och möta de förändringar som politiken nu genomför är otillräckliga. Ska fängelsestraffen bli fler och längre förutsätter det att politiken också tar ansvar för att ge Kriminalvården de ekonomiska förutsättningarna som krävs.

Vårt uppdrag är att verkställa straff, att se till att den som är dömd till fängelse under den tid de avtjänar sitt straff också får de redskap, verktyg och insatser som gör att man inte återfaller i kriminalitet. 

Svensk kriminalvård har under decennier vart världsledande i att bryta återfallen i brott. Vi vill hävda att mycket av den kriminalvård som har byggts upp och utvecklats de senaste 50 åren har tjänat samhället bra. 

Vi har lyckats bedriva en Kriminalvård där merparten av de som avtjänar ett straff, oavsett ifall det är i fängelse eller inom frivården faktiskt inte återfaller. I jämförelse med andra länder så har vi genom vårt arbete bland de lägsta andelarna återfall.

Att detta har varit möjligt beror på att våra medlemmar i Kriminalvården har drivits av ett stort kunnande, en bred och djup erfarenhet men också en stor vilja att som arbetstagare i detta viktiga samhällsuppdrag se till att bedriva en framgångsrik kriminalvård.

Bidrar till tryggare Sverige

Att det finns ett innehåll i vår verksamhet som bygger på kvalitet, kunskap, erfarenhet och kompetens, i kombination med en funktionell arbetsmiljö för både personal som klienter är avgörande. Trygghet, säkerhet och stabilitet är en oundviklig förutsättning för att samhället ska kunna bedriva en human och framgångsrik Kriminalvård som förhindrar återfall i brott. 

Vi som företräder personalen inom Kriminalvården förutsätter att regeringen lyssnar på Kriminalvårdens generaldirektör som tidigare i år har begärt ökade anslag för att göra lönestrategiska satsningar för att kunna behålla och rekrytera den kompetens och personal som är nödvändig för framtiden. 

Vi ser det som nödvändigt att regeringen nu tar ett politiskt ansvar samtidigt som de vill göra kriminalpolitiska förändringar. 

Det är nödvändigt att regeringen också tar ansvar för att Kriminalvården ges förutsättningar att bedriva en trygg och säker arbetsmiljö för personal men även en trygg och säker vistelsemiljö för de som avtjänar sina straff. Värdet av detta går inte och får inte underskattas. Det utgör en grund för att Kriminalvården även i framtiden bidrar till ett tryggare Sverige.

Vi förväntar oss att justitieminister Gunnar Strömmer ger oss tydliga och klara besked i budgeten som regeringen presenterar den 20:e september. För Kriminalvården måste redan i dag förbereda oss för morgondagen.

Joachim Danielsson, ordförande ST inom Kriminalvården 
Lars Jonsson, ordförande Saco-S Kriminalvården 
Christer Hallkvist, ordförande SEKO Krim 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss