Illustration om lönegapet mellan kvinnor och män

Lönegapet mellan män och kvinnor ökar igen

Publicerad: 2023-02-22

En 15 års positiv trend av minskade löneskillnader mellan kvinnor och män är bruten. Nu ökar i stället löneskillnaderna.

I dag initierar vi därför en utfrågning med samtliga riksdagspartier. Om politiken och arbetsmarknadens parter kan enas kring fyra åtgärder för en jämställd arbetsmarknad kan vi få bukt med löneskillnaderna.

Kvinnors löner är 9,9 procent lägre än mäns. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.12 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag fram till klockan 17.00.

Varje år samlas vi som Sveriges bredaste allians för jämställda löner på Sergels torg för att uppmärksamma beslutsfattare och allmänhet på denna orättvisa. Vi har hämtat kraft i att klockan sakta har tickat framåt.

Men för första gången sedan Lön hela dagen bildades 2012 går klockan nu bakåt med en minut, från 16.13 till 16.12. Det betyder att kvinnor i Sverige 2023 jobbar gratis 48 minuter om dagen och att en 15 års positiv trend av minskade löneskillnader nu är bruten.

De ökade löneskillnaderna är en effekt av pandemin som drabbade arbetarkvinnor och utrikes födda kvinnor särskilt hårt, samtidigt som de mångmiljardbelopp som pumpades ut för att rädda jobb och företag framförallt gick till män.

Trots runda löften fick vårdens kvinnor nöja sig med applåder, för någon uppvärdering av lönerna blev det aldrig.

Inflationen och det svåra ekonomiska läget ger löneskillnaderna mellan könen en djupare innebörd. Redan innan krisen svarade nästan fyra av tio kvinnor att ekonomin är ett hinder från att separera och med skenande priser och räntor blir det ännu svårare.

Lön hela dagen är en unik allians där politiska kvinnoförbund och fackförbund krokat arm med kvinnorörelsen. Vi förpliktar oss att göra vad vi kan för att sluta lönegapet.

I dag initierar vi en utfrågning med arbetsmarknadens parter och samtliga riksdagspartier.

Om politikerna och parterna kan enas kring fyra krav för en jämställd arbetsmarknad kan vi få bukt med löneskillnaderna.

 1. Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader.
  I yrken där kvinnor är i majoritet är lönerna lägre än i andra jämförbara yrken. Staten och arbetsmarknadens parter måste ta ansvar för att bryta värdediskrimineringen så att löneläget motsvarar yrkets krav på hela arbetsmarknaden.
 2. Öka tillsynen och skärp sanktionerna för arbetsgivare som ignorerar lagen.
  För att lagen om årliga lönekartläggningar ska följas måste Diskrimineringsombudsmannens (DO) tillsyn skärpas och arbetsgivare som bryter mot reglerna möta kännbara påföljder. Det gäller även arbetsgivares ansvar att förhindra och förebygga andra former av diskriminering och sexuella trakasserier.
 3. Säkerställ ett jämställt uttag av föräldraledigheten.
  Män tar ut en knapp tredjedel av föräldraledigheten och utför en timme mindre obetalt hemarbete varje dag. För att bryta mönstret krävs en mer jämställd föräldraförsäkring. Det kommer att stärka kvinnors position i arbetslivet och pappors relationer till sina barn.
 4. Heltidsarbete som norm, trygga anställningar och jämställd arbetsmiljö.
  Kvinnodominerade branscher har mer ofrivilligt deltidsarbete, fler osäkra anställningar och större brister i arbetsmiljön. Politiker och ansvariga arbetsgivare måste göra mer för att utjämna dessa skillnader. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att arbeta såväl hel- som deltid. 

Varje minut som kvinnor arbetar gratis när män fortsätter få betalt är ett misslyckande. Det är hög tid för att kvinnor ska få lön hela dagen.

Amineh Kakabaveh, ordförande Varken hora eller kuvad
Anders Johansson, förbundsordförande Forena
Anna Troberg, förbundsordförande, DIK – facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor
Annika Strandhäll, ordförande S-kvinnor
Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST
Britt-Marie S Torstensson, ordförande, Winnet Sverige
Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet
Cecilia Elving, Liberala kvinnor
Ciczie Weidby, riksdagsledamot och företrädare Kvinnors organisering Vänsterpartiet
Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges kvinnoorganisationer
Ewa Larsson, ordförande Gröna kvinnor
Gertrud Åström, ordförande Östersjöfred
Gunnel Hall, ordförande Kvinnor kan
Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR
Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges arbetsterapeuter
Lemmy Mauritzon, ordförande Fastighetsanställdas förbund
Linda Palmetzhofer, ordförande Handelsanställdas förbund
Liza di Paolo-Sandberg, ordförande SKPF pensionärerna
Malin Ackholt, förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket
Malin Bergman, ordförande Centerkvinnorna
Maria Johansson, ordförande FQ, Forum – kvinnor och funktionshinder
Maria Rashidi, ordförande Kvinnors rätt
Marie Trollvik, ordförande Lönelotsarna
Olga Persson, ordförande riksförbundet Unizon
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
Sofia Kühner, ordförande Sveriges kvinnliga läkares förening
Sophia Nilsson, sammankallande för Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté
Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet
Veronica Magnusson, ordförande Vision

Artikeln publicerades först på aftonbladet.se.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss