Personuppgifter som du lämnar till ST

Publicerad: 2022-04-18

När du ansökte om att bli medlem eller under tiden du är medlem har du lämnat följande personuppgifter: 

  • Person- och kontaktinformation, personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress, utbildning 
  • Anställningsuppgifter, arbetsgivare, arbetsplats, befattning, lön och sysselsättningsgrad  
  • Betalningsinformation, faktureringsinformation och bankkontouppgifter för exempelvis betalning med autogiro 
  • Information du lämnar till oss i samband med att vi företräder dig som medlem  
  • Cookies 

Du kan när som helst uppdatera de uppgifter du har lämnat till oss via Min sida här på st.org eller genom att kontakta medlemsregistret på e-postadress medlem@st.org. Min Sida når du genom att logga in. 

Information som vi behöver samla in om dig från andra källor  

Vi kan komma att behöva samla in följande information om dig från andra källor:   

  • Person- och kontaktinformation som till exempel adress från Skatteverket  
  • Anställningsuppgifter som till exempel arbetsgivare, arbetsplats, befattning, lön, sysselsättningsgrad från arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation  

När vi administrerar ärenden som till exempel tvist med arbetsgivare, kan information om händelseförlopp hämtas från andra involverade parter. Denna information kan innehålla personuppgifter.   

Vi kan också behöva hantera uppgifter om dig som har samlats in från andra medlemmar i samband med rekryteringskampanjer, nomineringar till förtroendeuppdrag, priser eller stipendier. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss