Så behandlar ST din information 

Publicerad: 2022-04-18

Nedan beskriver vi varför Fackförbundet ST hanterar dina uppgifter och på vilka grunder hanteringen sker.

Personuppgifter för medlemmar 

Informationen används för att vi ska kunna stödja dig i att få bättre anställnings- och lönevillkor och i arbetsrättsliga frågor. Dina löneuppgifter kan också komma att användas för att ta fram statistik som underlag för att vi ska kunna tillvarata dina fackliga intressen. 

Exempel på uppgifter vi kan behöva hantera om dig: 

 • Personnummer, namn, adress, telefonnummer, arbetsplats, befattning, lön, utbildning 
 • Eventuellt annat medlemskap om du är dubbelorganiserad 
 • Förtroendeuppdrag och genomförda utbildningar inom uppdraget 
 • Aviserad och betalda medlemsavgifter 
 • Andra personuppgifter som kan behövas för att administrera ditt medlemskap och tillvarata dina intressen. 

Nedan beskrivs STs hantering av dina personuppgifter samt laglig grund.  

 • Administrera ditt medlemskap såsom exempelvis inträde, utträde, medlemsavgifter och inbetalningar --> Avtal (medlemskapet)  
 • Hjälpa dig att fullgöra ansökan om du inte har möjlighet att göra det via webben - Berättigat intresse. För att underlätta anslutning till ST för dig som visat intresse. 
 • Kontakta dig i frågor som rör ditt medlemskap --> Avtal (medlemskap)  
 • Administrera utskick av gåva i samband med en värvningskampanj eller medlemsaktivitet --> Berättigat intresse. För att uppmuntra och belöna rekrytering av medlemmar. 
 • Uppfylla vårt åtagande att stötta dig som medlem i rådgivning samt i ärenden som du enligt stadgarna har rätt att få stöttning, till exempel tvist med arbetsgivare --> Avtal (medlemskapet)  
 • Administrera anmälan och deltagande vid aktivitet eller utbildning. Uppgifter kan komma att överföras till arrangör vid deltagande på aktiviteter som anordnas av extern part --> Berättigat intresse. För att möjliggöra deltagande på aktiviteter. 
 • Administrera konfliktåtgärder och utbetalningar vid konflikt med arbetsgivare --> Avtal (medlemskap)  
 • Administrera nominering eller ansökning till stipendium eller priser --> Berättigat intresse. För att tillhandahålla attraktiva stipendier och priser till dig som medlem. 
 • Säkerställa att du som medlem omfattas av lönerevision i enlighet med aktuellt kollektivavtal --> Rättslig förpliktelse på grund av kollektivavtal.  
 • Teckna medlemsförsäkring. Behandlingen innefattar även utskick av försäkringserbjudanden till dig från försäkringsbolaget --> Avtal (medlemskapet) 
 • Tillhandahålla uppgifter till andra förbund för att fastställa om du är dubbelorganiserad --> Avtal (medlemskapet)  
 • Kommunicera relevant information om ST till dig via e-post, post och medlemstidning --> Berättigat intresse. För att informera dig som medlem om nyheter och om STs verksamhet. 
 • Administrera och informera om fackliga förtroendeuppdrag --> Avtal (medlemskapet)  
 • Hantera medlems- och lönestatistik i syfte att tillvarata dina fackliga intressen -->  Avtal (medlemskapet)  
 • Genomföra enkätundersökningar i syfte att inhämta medlemmars uppfattningar --> Berättigat intresse. För att få kännedom om opinion och åsikter och för att utveckla STs verksamhet. 
 • Särskild hantering av medlem med skyddad identitet eller säkerhetsklassad anställning --> Avtal (medlemskapet)  
 • Upprätta bokförings- och revisionsunderlag --> Rättslig förpliktelse (bokföringsskyldighet) 

Personuppgifter för icke medlemmar 

Vi kan komma att behandla uppgifter även för dig som inte är medlem i ST. Detta sker i samband med att du kontaktar oss eller att du berörs av ett ärende som vi handlägger. Vi behandlar även dina uppgifter om du anmäler dig till en aktivitet hos oss, beställer något i vår medlemsbutik eller prenumererar på vår tidning Publikt eller något av våra nyhetsbrev. 

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig i din yrkesroll som arbetsgivare, beslutsfattare, mediekontakt eller motpart där vi företräder medlem. 

I de flesta fall är det du själv som lämnar uppgifter till oss: 

 • Person- och kontaktinformation såsom personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress 
 • Anställningsuppgifter, arbetsgivare, arbetsplats, befattning, lön 
 • Betalningsinformation 
 • Information i samband med ärenden, medlemsaktiviteter eller undersökningar 

Nedan beskriver vi varför Fackförbundet ST hanterar dina uppgifter och på vilka grunder hanteringen sker. 

 • Hantera information eller ärende där dina personuppgifter förekommer, i medlemsärenden eller ärenden som du kontaktar oss om --> Berättigat intresse. För att kunna företräda STs medlemmar i enlighet med förbundets stadga.  
 • Insamling och behandling av löneuppgifter och arbetsplatsuppgifter om icke-medlemmar från arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer i samband med lönerevision --> Berättigat intresse. För att säkerställa att medlemmar omfattas av lönerevision i enlighet med aktuellt kollektivavtal 
 • Insamling och behandling av personuppgifter om icke-medlemmar från arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer --> Berättigat intresse. För att informera om och erbjuda ett medlemskap i ST. 
 • Ta emot och granska dokument från arbetsgivare i rollen som förtroendevald --> Berättigat intresse. För att säkerställa att arbetsgivare agerar i enlighet med lag och kollektivavtal 
 • Administration av prenumeration och leverans av vår tidning Publikt och nyhetsbrev som du valt att prenumerera på. Publikt delas ut till prenumeranter, beslutsfattare och opinionsbildare som antas ha ett intresse --> Avtal (prenumeration). Berättigat intresse för övriga mottagare. För att opinionsbilda och påverka. 
 • Administrera presskontakter och beslutsfattare --> Berättigat intresse. För att opinionsbilda och påverka. 
 • Administrera anmälan och deltagande vid aktivitet eller utbildning. Uppgifter kan komma att överföras till arrangör vid deltagande på aktiviteter som anordnas av extern part --> Berättigat intresse. För att möjliggöra deltagande på aktiviteter. 
 • Utvärdera arbetssökande till ST --> Berättigat intresse. För att utvärdera ansökningar till lediga befattningar.  
 • Upprätta bokförings- och revisionsunderlag --> Rättslig förpliktelse (bokföringsskyldighet) 

Personuppgifter för leverantörer och samarbetspartners 

Vi behandlar ibland personuppgifter för personer som arbetar hos våra leverantörer och samarbetspartners. Detta är i form av kontaktuppgifter som är nödvändiga för att underhålla vår avtalsmässiga relation eller personuppgifter som förekommer i samband med fakturering. Informationen kan lämnas till oss av dig eller din arbetsgivare. 

Nedan beskriver vi varför Fackförbundet ST hanterar dina uppgifter och på vilka grunder hanteringen sker.  

 • Kontakta leverantörer och hyresvärdar m.m. --> Avtal 
 • Hantera annonsörer i medlemstidningen Publikt. --> Avtal 
 • Tillhandahålla inpasseringskort och nycklar till lokaler samt tillgång till system --> Berättigat intresse. För att kunna administrera in- och utpassering och andra tekniska system.
 • Upprätta bokförings-, beskattnings- och revisionsunderlag --> Rättslig förpliktelse (bokföringsskyldighet) 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss