Fackförbundet STs dataskyddsombud

Publicerad: 2022-04-18

Vi har utsett flera dataskyddsombud (DSO) eftersom vi hanterar känsliga personuppgifter i vår verksamhet. 

Dataskyddsombudet ska övervaka att vi följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att: 

  • Samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter 
  • Kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument 
  • Informera och ge råd inom organisationen 

Dataskyddsombudet ska också 

  • Ge råd om konsekvensbedömningar 
  • Vara kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten 
  • Vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen 
  • Samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten, till exempel vid inspektioner. 

Vårt dataskyddsombud heter Henrik Björnklint. Du når honom via e-post: dataskyddsombud@tco.se