Kongress 2024: Så nominerar du kandidaterna till förbundsstyrelsen

Publicerad: 2024-01-23

|Uppdaterad: 2024-04-15

I år är det dags att välja en ny förbundsstyrelse samt två revisorer med ersättare för Fackförbundet ST. Valet kommer ske under kongressen 28-30 maj 2024. Du som medlem kan påverka vilka som kommer röstas fram genom att nominera kandidaterna.

Du kan påverka vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen

Som medlem i Fackförbundet ST har du möjligheten att nominera till kongressen. Känner du en kollega som är ST-medlem och som redan är fackligt engagerad på klubb eller sektionsnivå som du tycker passar att vara en del av förbundsstyrelsen, så kan du nominera personen till kongressen.

En förutsättning för att nomineringen ska kunna behandlas är att du har frågat den du vill nominera och att den tillfrågade har accepterat nomineringen.

Hur nominerar jag?

Den 17 januari 2024 gick instruktionen från förbundsstyrelsens valberedning ut till alla avdelningar att nominera kandidater till de olika posterna i förbundsstyrelsen.

Du som är medlem i Fackförbundet ST kan givetvis nominera kandidater till dessa poster. Det gör du genom att skicka dina nomineringar till din avdelning, som i sin tur kommer skicka dem till valberedningen senast den 28 februari, det vill säga 12 veckor före kongressen.

Vi vill dock uppmana dig att skicka dina nomineringar till din avdelning så snart som möjligt.

Hur arbetar valberedningen?

Det övergripande kriteriet som valberedningen arbetar efter när de gör sitt urval, är att de förslag de lämnar ska gagna förbundet i sin helhet. Ett annat viktigt kriterium är att se till mångfalden, där de bland annat beaktar geografisk spridning, könsfördelning, yrkeskategori och åldersfördelning samt etnicitet. Antalet nomineringar är ytterligare en viktig aspekt när valberedningen gör sitt urval.

Viktiga datum för valberedningens arbete under 2024

 1. Utskick till avdelningarna att nominera till uppdrag > 2024-01-17 
 2. Sista dag för avdelningarna att skicka in sina nomineringar > 2024-02-28
 3. Utskick enkät till nominerade personer > 2024-03-01
 4. Sista dag för svar på enkät > 2024-03-14
 5. Intervjuer av de nominerade > 2024-03-18 till 2024-03-20
 6. Utskick förslag från valberedningen till avdelningarna > 2024-05-07

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss