Så motionerar du till kongressen

Publicerad: 2024-01-23

|Uppdaterad: 2024-04-15

Såväl enskilda medlemmar i Fackförbundet ST som klubbar, sektioner och avdelningar har möjlighet till inflytande genom att skicka en motion till kongressen.

Motionen ska vara relevant för många medlemmar och inte specifik för en arbetsplats, tex en övergripande frågar som styr verksamhetsinriktningen.

Hur tar man fram en motion?

Kongressmotioner från avdelningar, sektioner eller klubbar bör vara väl förankrade hos medlemmarna. Ett bra sätt är att behandla dem på ombudsmöten och årsmöten.

För att underlätta kongressarbetet med motionerna bör vissa förutsättningar uppfyllas. Därför är det bra att du tänker enligt följande steg när du har förslag som du vill formulera till en motion som är på en övergripande nivå och som du vill ska behandlas på kongressen.

 • Ta endast upp en fråga i varje motion: Motionerna kommer att delas upp på olika ämnesområden för att underlätta kongressens behandling.
 • Skriv kort och klart vilka kraven är: Börja med att tala om vad du vill – ange det redan i motionens rubrik.
 • Motivera sedan varför du vill förändra.
 • Avsluta med ett yrkande i form av en att-sats som kort sammanfattar vad du vill att kongressen ska besluta om.

Vill du ta del av fler tips på hur du kan skriva en bra motion?  Läs mer om hur du skriver du en motion.

Vart ska motioner skickas?

Om motionen är skriven av en medlem, klubb eller en sektion inom en avdelning ska den skickas till närmaste avdelningsstyrelse, som i sin tur vidarebefordrar motionen till Fackförbundet STs förbundsstyrelse.

Om du som enskild medlem vill skriva en motion till kongressen, ska du alltså skicka den till din avdelningsstyrelse. Avdelningsstyrelser skickar motioner till staben@st.org.

När ska motioner skickas in?

Vi uppmanar dig att skicka din motion till din avdelningsstyrelse så snart som möjligt. Anledningen är att din avdelningsstyrelse måste hinna hantera motioner och skicka dem vidare till förbundsstyrelsen senast den 28/02. 

Som medlem i Fackförbundet ST har du en ständig motionsrätt

 • Utöver att medlemmar i Fackförbundet ST kan motionera till kongressen som hålls vart fjärde år, så har medlemmarna även en ständig motionsrätt. Det innebär att de när som helst kan skicka in en motion direkt till förbundsstyrelsen och på så sätt påverka vilka frågor Fackförbundet ST ska driva samt vad ST som förbund kan göra annorlunda.
 • Motionen ska dock vara relevant för många medlemmar och inte specifik för en arbetsplats. Lokala eller kortfristiga frågor är bättre att föra fram till sektionen eller avdelningen.
 • Förbundsstyrelsen har 3 månader på sig att besvara inkomna motioner.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss