Illustration över STs värderingar

Fackförbundet STs värderingar

Publicerad: 2022-02-08

Fackförbundet ST kännetecknas av att vi är demokratiska, solidariska, obundna, trygga i förändring och arbetsplatsnära.

Demokratiska

En del tycker att vår organisationskarta med medlemmarna i toppen och styrelsen i botten verkar lite upp och ner. Men vi har inte ritat fel. Vi brukar säga att det är medlemmarna som är facket och det är inte bara fina ord. 

Vi tycker att alla ska ha samma möjlighet att påverka och göra sin röst hörd; inom förbundet, på arbetsplatsen och i samhället. Inflytandet ska inte vara beroende av ens ålder, kön, religion, etnicitet eller sexuella läggning. 

STs medlemmar kan engagera sig på olika sätt i förbundet. Det kan innebära allt från att delta aktivt på medlemsmöten till att ha ett förtroendeuppdrag. Inom ST har dessutom alla medlemmar rätt att lämna in en motion.  

Vår verksamhet styrs utifrån medlemmarnas behov och önskemål. För att det ska fungera i praktiken är vi beroende av ditt och andra medlemmars engagemang. 

Om du har något du vill förändra, så har du kommit rätt. 

Solidariska

Vi som arbetar tillsammans har mycket gemensamt och därför mycket att vinna på att gå samman och ställa krav på arbetsgivare och politiker. Med styrkan från 99 000 medlemmar kan ST tillvarata allas gemensamma intressen om god arbetsmiljö, trygghet, pensioner och löneutveckling. 

ST arbetar också internationellt för att stärka fackligt arbete i länder där mänskliga och fackliga rättigheter inte är självklara. 

Vårt arbete grundas i tron på allas lika värde och strävan efter allas lika rättigheter. Ju fler vi blir som ställer oss bakom dessa värderingar, desto större möjlighet har vi att påverka för att det blir verklighet.  

Obundna

ST är partipolitiskt obundna. Det betyder inte att vi är opolitiska. Vi arbetar ständigt med att driva opinion och påverka beslutsfattare i frågor som berör våra medlemmars arbete. 

I en politiskt styrd verksamhet kommer ofta nya direktiv som påverkar de anställdas arbetsmiljö och andra förutsättningar. Då behövs en partipolitiskt fristående part som kan lyfta fram de anställdas perspektiv och beskriva hur verkligheten ser ut på arbetsplatserna. 

Vi har i över hundra år arbetat med att förbättra statligt anställdas arbetssituation. Alltid utifrån våra medlemmars intressen – aldrig utifrån ett specifikt partis agenda. 

Trygga i förändring

Precis som allt annat så förändras även arbetslivet. Många saker har blivit bättre genom åren. Men vi ser också en ökning av stress, hot, våld och psykisk ohälsa i arbetslivet. 

ST vill bygga ett hållbart arbetsliv för alla. Våra medlemmar ska ha trygga, utvecklande och välbetalda arbeten. Det är viktigt för att du ska orka hela ditt arbetsliv. 

Vi driver därför på för bland annat:

  • Nollvision för hot och våld i arbetslivet
  • Stoppa missbruket av visstidsanställningar
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete, som även innefattar den psykiska arbetsmiljön
  • Ökat inflytande över det egna arbetet
  • Rätt till kompetensutveckling

Arbetsplatsnära

Det är på arbetsplatsen det händer. Det är här som möjligheterna att påverka är störst. Det är här medlemmarna finns och det är här facket ska finnas.

ST finns representerade på en stor mängd arbetsplatser genom våra 6000 förtroendevalda. Vi finns för att stötta och företräda dig. Självklart kan du även få hjälp av STs rådgivare, ombudsmän och jurister när det behövs. Men dina lokala företrädare har en unik kunskap om förutsättningarna på just din arbetsplats.

Att finnas nära medlemmen är inte bara en fråga om service. Det ökar också våra medlemmars möjlighet till dialog och delaktighet i det fackliga arbetet.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss