Fackförbundet STs stadgar

Publicerad: 2024-03-11

I stadgarna beskrivs bland annat hur Fackförbundet ST är uppbyggt och vilka regler som gäller för verksamheten.

Ladda ner stadgarna

Stadgarna reviderades senast hösten 2020.