Fackförbundet STs förbundsstyrelse

Publicerad: 2022-04-12

|Uppdaterad: 2024-06-18

Mellan kongresserna är STs högsta beslutande organ förbundsstyrelsen. Den består av 12 ledamöter och en representant för STs anställda. Ledamöterna, med undantag av personalrepresentanten, väljs av kongressen.

Förbundsstyrelsens arbete leds av ett presidium. Presidiet består av STs förbundsordförande och de två vice ordföranden. Såväl presidium som styrelse utses av STs kongress för en period på fyra år.

Porträttbild på vår förbundsordförande som ler in i kameranPorträttbild på vår förbundsordförande som ler in i kameran

Britta Lejon

Förbundsordförande Fackförbundet ST

Britta Lejons första fackliga uppdrag var som skyddsombud. Hon har därefter haft många olika uppdrag. Britta lämnade, tillfälligt, STs styrelse 1998 för att bli statsråd och därefter riksdagsledamot. Hennes fackliga hjärtefrågor är löne- och anställningsfrågor, att de statliga arbetsplatserna får framtidstro samt den fackliga rätten till organisering.

Peter Lenartsson, förste vice förbundsordförande Fackförbundet STPeter Lenartsson, förste vice förbundsordförande Fackförbundet ST

Peter Lennartsson

Förste vice ordförande Fackförbundet ST

Peter Lennartsson bor i Uppsala och arbetar som flygledare. Han har arbetat fackligt sedan 1998 på klubb-, sektions- och avdelningsnivå. Han är sedan 2003 avdelningsordförande i ST inom Flygledningen. Fackliga hjärtefrågor är inflytande, lönebildning och bolagsfrågor.

Porträttbild på förbundsstyrelseledamot Linda SödermanPorträttbild på förbundsstyrelseledamot Linda Söderman

Linda Söderman

Andra vice förbundsordförande Fackförbundet ST

Linda Söderman bor i Karlstad och jobbar på skattekontoret i Karlstad. Hennes nuvarande fackliga uppdrag är ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen, vice ordförande i avdelningsstyrelsen för Skatteverket och ordförande i Mittregionen. Det första fackliga uppdraget var som ledamot i klubben för Säfflekontoret år 2003. Hennes fackliga hjärtefrågor är medlemmarnas arbetsmiljö både fysiskt och psykiskt, att arbetsmiljön och arbetsbelastningen är bra och att arbetslivet upplevs ”rättvist” och inte beroende på hur bundis du är med chefen eller hur duktig förhandlare du är.

Porträttbild på förbundsstyrelseledamot Daniel GranathPorträttbild på förbundsstyrelseledamot Daniel Granath

Daniel Granath

Förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Daniel Granath bor i Sundsvall och jobbar som handläggare på Statens Tjänstepensionsverk. Han hade sina första fackliga förtroendeuppdrag 2002, som suppleant och senare sekreterare, i lokala styrelsen vid Försäkringskassan på Gotland. Han blev ordförande för ST inom SPV 2014 och blev sammankallande för STs Valkorporation efter kongressen 2016. Fackliga hjärtefrågor är: jämställdhet och likabehandling, rättvisa löner och bra anställningsvillkor.

Porträttbild på förbundsstyrelseledamot Thomas ÅdingPorträttbild på förbundsstyrelseledamot Thomas Åding

Thomas Åding

Förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Thomas Åding har en pol mag med statsvetenskap som huvudämne. Efter en kort sejour som skatteassistent på Skattemyndigheten har han sedan 2001 arbetat som rehabiliteringssamordnare och personlig handläggare på Försäkringskassan. Thomas är ordförande i ST inom Försäkringskassan. Fackliga hjärtefrågor är att samtliga arbetsplatser där ST organiserar medlemmar ska vara fri från diskriminering och att medlemmar behandlas lika men utifrån samtligas olika förutsättningar.

Porträttbild på förbundsstyrelseledamot Thord JanssonPorträttbild på förbundsstyrelseledamot Thord Jansson

Thord Jansson

Förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Porträttbild på förbundsstyrelseledamot Ida SjögrenPorträttbild på förbundsstyrelseledamot Ida Sjögren

Ida Sjögren

Förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Ida Sjögren Har arbetat i många olika branscher. De senaste 12 åren inom flygbranschen. Sedan 2010 är hon arbetsplatsombud samt ledamot i ST inom Swedavias avdelningsstyrelse, varav de senaste fyra åren som vice ordförande. Hon är sektionsordförande regionala flygplatser sedan 2014. Hennes fackliga hjärtefråga är att öka organisationsgraden.

Porträttbild på förbundsstyrelseledamot Alexandra som tittar in i kameranPorträttbild på förbundsstyrelseledamot Alexandra som tittar in i kameran

Alejandra Pizarro Carrasco

Förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Porträttbild på förbundsstyrelseledamot Joachim DanielssonPorträttbild på förbundsstyrelseledamot Joachim Danielsson

Joachim Danielsson

Förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Porträttbild på förbundsstyrelseledamot Anna Forslund som ler in i kameranPorträttbild på förbundsstyrelseledamot Anna Forslund som ler in i kameran

Anna Forslund

Förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Porträttbild på förbundsstyrelseledamot Mikael SandbergPorträttbild på förbundsstyrelseledamot Mikael Sandberg

Mikael Sandberg

Förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Mikael Sandberg bor i Österå strax norr om Falun. Mikaels fackliga hjärtefrågor är löner och anställningsvillkor samt internationell facklig solidaritet.

Porträttbild på förbundsstyrelseledamot Johan EklundPorträttbild på förbundsstyrelseledamot Johan Eklund

Johan Eklund

Förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Björn Hallberg, Fackförbundet STBjörn Hallberg, Fackförbundet ST

Björn Hallberg

Förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Björn Hallberg är utredare på Fackförbundet STs kansli och är ST-personalens företrädare i styrelsen.

Marie Säll

Kanslichef och förste ombudsman

Marie Säll är Fackförbundet STs kanslichef. Hon är ansvarig för verksamheten inför förbundsstyrelsen. Marie har bakgrund från bland annat Lärarförbundet, Utbildningsdepartementet och Stockholms Stad.

Utöver de ordinarie styrelseledamötena har styrelsen sex ersättare:

  • Emma Erak, ST inom Försäkringskassan
  • Pär Renberg, ST inom Polisen
  • Sandra Hellstrand, ST inom Universitets- och högskoleområdet
  • Annika Berggren, ST inom Länsstyrelserna
  • Mathias Eriksson, ST inom CSN
  • Per-Åke Alenius, ST inom PostNord

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss