Fackförbundet STs förbundsstyrelse

Fackförbundet STs förbundsstyrelse

Publicerad: 2022-04-12

|Uppdaterad: 2023-05-23

Mellan kongresserna är STs högsta beslutande organ förbundsstyrelsen. Den består av 12 ledamöter och en representant för STs anställda. Ledamöterna, med undantag av personalrepresentanten, väljs av kongressen.

Förbundsstyrelsens arbete leds av ett presidium. Presidiet består av STs förbundsordförande och de två vice ordföranden. Såväl presidium som styrelse utses av STs kongress för en period på fyra år.

Utöver de ordinarie styrelseledamötena har styrelsen sex ersättare: Siv Norlin från Försäkringskassan, Per-Åke Alenius från PostNord, Åsa Hole från Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Pär Renberg från Polisen, Esmaeil Salehi från Länsstyrelsen och Johan Eklund från Arbetsförmedlingen. 

Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet STBritta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST

Britta Lejon

Förbundsordförande Fackförbundet ST

Britta Lejons första fackliga uppdrag var som skyddsombud. Hon har därefter haft många olika uppdrag. Britta lämnade, tillfälligt, STs styrelse 1998 för att bli statsråd och därefter riksdagsledamot. Hennes fackliga hjärtefrågor är löne- och anställningsfrågor, att de statliga arbetsplatserna får framtidstro samt den fackliga rätten till organisering.

Peter Lenartsson, förste vice förbundsordförande Fackförbundet STPeter Lenartsson, förste vice förbundsordförande Fackförbundet ST

Peter Lennartsson

Förste vice ordförande Fackförbundet ST

Peter Lennartsson bor i Uppsala och arbetar som flygledare. Han har arbetat fackligt sedan 1998 på klubb-, sektions- och avdelningsnivå. Han är sedan 2003 avdelningsordförande i ST inom Flygledningen. Fackliga hjärtefrågor är inflytande, lönebildning och bolagsfrågor.

Mikael Sandberg, andre vice förbundsordförande Fackförbundet STMikael Sandberg, andre vice förbundsordförande Fackförbundet ST

Mikael Sandberg

Andre vice förbundsordförande Fackförbundet ST

Mikael Sandberg bor i Österå strax norr om Falun. Mikaels fackliga hjärtefrågor är löner och anställningsvillkor samt internationell facklig solidaritet.

Tom Johnson

Förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Tom Johnson bor i Älta söder om Stockholm och är utredare inom polisen samt andre vice ordförande i STs avdelning ST inom Polisen. Till hans fackliga hjärtefrågor hör trygghets- och psykosociala frågor samt facklig utbildning.

EvaLena Moser, förbundsstyrelseledamot Fackförbundet STEvaLena Moser, förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

EvaLena Moser

Förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

EvaLena Moser kommer från STs avdelning inom Universitets och högskoleområdet. EvaLena Moser har arbetat i huvudsak fackligt sedan 1996 och är anställd vid Lunds universitet. De fackliga uppdragen har utgått från arbetsplatsen men även omfattat det sektorsövergripande arbetet i STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet. Facklig hjärtefråga: att öka inflytandet över anställningsvillkoren genom facklig organisering och trygghet i anställningen.

Linda Söderman, förbundsstyrelseledamot Fackförbundet STLinda Söderman, förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Linda Söderman

Förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Linda Söderman bor i Karlstad och jobbar på skattekontoret i Karlstad. Hennes nuvarande fackliga uppdrag är ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen, vice ordförande i avdelningsstyrelsen för Skatteverket och ordförande i Mittregionen. Det första fackliga uppdraget var som ledamot i klubben för Säfflekontoret år 2003. Hennes fackliga hjärtefrågor är medlemmarnas arbetsmiljö både fysiskt och psykiskt, att arbetsmiljön och arbetsbelastningen är bra och att arbetslivet upplevs ”rättvist” och inte beroende på hur bundis du är med chefen eller hur duktig förhandlare du är.

Thomas Åding, förbundsstyrelseledamot Fackförbundet STThomas Åding, förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Thomas Åding

Förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Thomas Åding har en pol mag med statsvetenskap som huvudämne. Efter en kort sejour som skatteassistent på Skattemyndigheten har han sedan 2001 arbetat som rehabiliteringssamordnare och personlig handläggare på Försäkringskassan. Thomas är ordförande i ST inom Försäkringskassan. Fackliga hjärtefrågor är att samtliga arbetsplatser där ST organiserar medlemmar ska vara fri från diskriminering och att medlemmar behandlas lika men utifrån samtligas olika förutsättningar.

Linus Ohlson, förbundsstyrelseledamot Fackförbundet STLinus Ohlson, förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Linus Ohlson

Förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Linus Ohlson är född och uppvuxen i Söderhamn, Hälsingland. Han bor i Sundsvall där han jobbar som handläggare på tillståndsenheten på Migrationsverket. Han har haft fackliga uppdrag på myndigheten sedan 2016. Idag är han studieorganisatör i Sektion Nord och ledamot av avdelningsstyrelsen för ST inom Migrationsverket. Fackliga hjärtefrågor är att utveckla den fackliga organisationen och synligheten, skapa intresse och öka den fackliga kunskapen bland unga.

Förbundsstyrelseledamot Fackförbundet STFörbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Daniel Granath

Förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Daniel Granath bor i Sundsvall och jobbar som handläggare på Statens Tjänstepensionsverk. Han hade sina första fackliga förtroendeuppdrag 2002, som suppleant och senare sekreterare, i lokala styrelsen vid Försäkringskassan på Gotland. Han blev ordförande för ST inom SPV 2014 och blev sammankallande för STs Valkorporation efter kongressen 2016. Fackliga hjärtefrågor är: jämställdhet och likabehandling, rättvisa löner och bra anställningsvillkor.

Anneli Gårdbäck, förbundsstyrelseledamot Fackförbundet STAnneli Gårdbäck, förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Anneli Gårdbäck

Förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Anneli Gårdbäck bor i Göteborg och arbetar som systemspecialist på CSNs IT-avdelning. Hon är sedan 2012 avdelningsordförande i ST inom CSN. Hon var innan dess vice ordförande och har haft olika fackliga uppdrag inom Fackförbundet ST i ca 20 år. Fackliga hjärtefrågor är arbetsmiljö, inflytande- och lönefrågor och en stark tro på att vi tillsammans kan göra skillnad.

Ida Sjögren, förbundsstyrelseledamot Fackförbundet STIda Sjögren, förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Ida Sjögren

Förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Ida Sjögren Har arbetat i många olika branscher. De senaste 12 åren inom flygbranschen. Sedan 2010 är hon arbetsplatsombud samt ledamot i ST inom Swedavias avdelningsstyrelse, varav de senaste fyra åren som vice ordförande. Hon är sektionsordförande regionala flygplatser sedan 2014. Hennes fackliga hjärtefråga är att öka organisationsgraden.

Thord Jansson

Förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Pia Rothe

Förbundsstyrelseledamot Fackförbundet ST

Pia Rothe är ombudsman på STs kansli och är ST-personalens företrädare i styrelsen.

Marie Säll

Kanslichef och förste ombudsman

Marie Säll är Fackförbundet STs kanslichef. Hon är ansvarig för verksamheten inför förbundsstyrelsen. Marie har bakgrund från bland annat Lärarförbundet, Utbildningsdepartementet och Stockholms Stad.