Illustration över sommar 2024

Glad sommar önskar förbundsordförande Britta Lejon

Publicerad: 2024-06-20

Vår fackliga kamp fortsätter. Jag vet att många av er i skrivande stund står inför nedskärningar, eller till och med sitter i svåra varselförhandlingar som förtroendevalda. En del av er har kanske gått igenom dem redan. Men det räcker nu! Svältkosten måste ersättas av investeringar.

Det är uppenbart för alla i Sverige att vi åter måste investera i samhällets viktigaste infrastruktur och samhällsinstitutioner. Pandemin och kriget har visat på bristerna i välfärden och i den civila beredskapen. Sverige har också stora investeringsbehov för att den gröna omställningen ska bli verklighet och för att klimatanpassningen ska ske på ett rättvist sätt. 

Vår vision är ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt Sverige. Det är målsättningar som utmanas allt mer. Att våra grundläggande värderingar om allas lika värde, om rättsstatens betydelse, om yttrandefrihet, och akademins och mediernas frihet idag ifrågasätts är oerhört allvarligt. Att kollektivavtalen och den svenska modellen ifrågasätts och motarbetas av stora företag är inte heller något vi kan acceptera. 

Så, kära vänner – vi behöver hålla ärmarna uppkavlade och arbeta än mer tillsammans. Vårt fackliga arbete är det som ger hopp om en bättre morgondag. 

Jag önskar er alla en riktigt skön sommar!

Britta Lejon
Förbundsordförande i Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss