Britta Lejon

Fackförbundet STs förbundsordförande

Publicerad: 2022-04-12

Fackförbundet STs förbundsordförande heter Britta Lejon. Hon är STs förbundsordförande sedan 2012. Här kan du läsa om hennes bakgrund.

Under Fackförbundet STs senaste kongress 2020 valdes Britta Lejon om som STs förbundsordförande.

- Jag känner mig naturligtvis mycket stolt och hedrad av att förbundet ger mig detta förtroende. Vi verkar i en omvälvande tid med många stora fackliga frågor, inte minst Las-frågan, som nu står inför ett avgörande. Det kommer bli fyra mycket händelserika år, sa Britta Lejon.

Utbildning

 • Kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet, examen 1986. Påbörjad masterutbildning på Lunds universitet. 

Fackliga uppdrag i urval

 • Ordförande i Fackförbundet ST, 2012
 • Vice ordförande i TCO, 2015
 • Ordförande i NEA, National European Administration, den fackliga sammanslutning som organiserar statsanställda i Europa, 2014

Andra uppdrag i urval

 • Vice ordförande i Trygghetsstiftelsen, 2012
 • Ledamot i styrgruppen för Förvaltningsakademin, Södertörns högskola, 2013
 • Regeringens värdegrundsdelegation, 2014

Bakgrund i urval

 • Vice ordförande i Fackförbundet ST, 2008-2012
 • Ordförande i FOLAC, de svenska folkhögskolornas samarbete i internationella frågor, 2008-2011
 • Ordförande för Svensk Biblioteksförening, 2004-2009
 • Riksdagsledamot, 2002-2006
 • Statsråd, demokrati- och förvaltningsminister, konsumentminister och ungdomsminister, 1998-2002
 • Ordförande för ST inom Regeringskansliet, 1994-1998
 • Kommunikationsdepartementet 1990 – 1998
 • Transportrådet 1987–1990 

Kontakta Britta Lejon

Om du vill kontakta Britta Lejon för en pressfråga kan du kontakta Anders Maxson, press och opinionsansvarig, 08-790 52 73, e-post: anders.maxson@st.org

Om du söker henne för en fråga om deltagande i arrangemang kan du kontakta ledningssekreterare Maria Stenviken på mia.stenviken@st.org.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss