Fackförbundet STs medlemsundersökning om arbetsmiljö

Publicerad: 2024-03-26

|Uppdaterad: 2024-04-16

Under vecka 15 sätter Fackförbundet STs arbetsmiljöundersökning igång igen. Undersökningen görs i samarbete med Novus och skickas ut till din mail – så se till att hålla utkik i inkorgen.

Denna undersökning är viktig för att förbundet ska få statistik om hur arbetsmiljön ser ut på din arbetsplats. 

  • Ju fler svar som kommer in, desto mer har de förtroendevalda på din avdelning och arbetsplats att arbeta vidare med. Dessutom hjälper det förbundet som helhet. Både vid förhandlingsbordet och i samhällsdebatten.
  • Svaren kommer att leda till en ny arbetsmiljörapport och ytterligare opinionsarbete, som du kommer kunna ta del av på st.org och i våra sociala kanaler. 
  • Genom att göra din röst hörd och bidra till detta underlag, stödjer du dessutom en god sak. För varje medlem som besvarar undersökningen, skickar vi en krona till vårt humanitära arbete på plats i Ukraina: 10 000 svar blir 10 000 kr; 30 000 svar motsvarar 30 000 kr, osv. Därför uppskattar vi lite extra om du tar dig tiden att besvara frågorna.

Vill du bli påmind om resultaten från den senaste undersökningen? Läs arbetsmiljörapporten som vi tog fram i slutet av 2022. 

Tack för att du hjälper förbundet att bli bättre!