Detta vill ST för doktorander

Publicerad: 2022-01-13

Det här vill vi på ST ska utvecklas, så att du som doktorand får de bästa förutsättningarna, för att utföra ditt uppdrag.

 • Arbetsgivaren ska inrätta doktorandanställningar från första dagen.
 • Arbetsgivaren ska sätta fokus på doktorandernas arbetsmiljö. Det är särskilt viktigt att institutionen arbetar med stressreducerande åtgärder för doktoranderna.
 • Arbetsgivaren ska arbeta inkluderande. Det vill säga, se doktoranden som anställd (oavsett finansieringsform) och skapa arenor för möjlighet till konkret inflytande.
 • Arbetsgivaren ska arbeta aktivt för att minska de könsmässiga skillnaderna gällande ohälsa.
 • Universiteten måste skapa arbetsmiljöer som attraherar doktorander, samt ge dem bättre anställningsvillkor och konkurrenskraftig lön.
 • Arbetsgivaren ska ge alla doktorander möjlighet att undervisa. Vi vill även att de ökar graden av återkoppling kring doktoranders arbetsinsatser, framförallt vad gäller undervisningen.
 • Arbetsgivaren måste införa obligatorisk handledarutbildning och garanterar att doktoranden erbjuds 10 timmars handledning i månaden.
 • Förtydliga karriärvägarna, såväl inom som utanför akademin.
 • Förbereda doktoranderna på hur de kan göra karriär utanför högskolesektorn.
 • Lärosätena måste arbeta proaktivt för att göra den disputerades kompetens känd utanför universitetssektorn. 
 • Statligt anställda med doktorsexamen ska ges möjlighet till forskningstid inom sin tjänst.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss