Därför är Andreas chefsmedlem i ST

Publicerad: 2022-04-06

När Andreas Vicsai blev chef var det självklart för honom att fortsätta vara med i facket. Det beslutet är han glad för, eftersom han tycker att facket har gjort honom till en bättre ledare.

Precis som på många andra myndigheter är Fackförbundet ST den största fackliga organisationen inom Försäkringskassan. När Andreas Vicsai började arbeta där blev han också medlem. Något år senare blev han enhetschef och fortsatte då vara med i ST, men som chefsmedlem.

– Även som chef påverkas jag av hur arbetsmiljön och löneläget ser ut. Att vara med i facket är ett sätt att värna både min egen och mina medarbetares situation. Jag ser facket som ett fundament för alla anställda, inklusive cheferna, säger Andreas Vicsai.

Facket förenklar en komplex vardag

Andreas Vicsai är chef för en enhet som hanterar sjukpenningärenden. Det innebär många bollar i luften.

– Jag är med och planerar det dagliga arbetet, men ska också utveckla verksamheten. Jag har även ansvar för att ersättningarna utbetalas och har samtal med försäkrade som har frågor eller synpunkter på vårt arbete. Samtidigt måste jag vara inläst på alla relevanta lagar och regler.

I denna krävande tillvaro ser Andreas Vicsai facket som en viktig samarbetspartner. De lokala representanterna har koll på frågor om arbetsmiljö, löner och kollektivavtalens villkor – och utgör på så sätt ett bra bollplank. Han tycker att de kan ha en prestigelös diskussion som gör honom mer grundad i de beslut han ska ta.

– I vår organisation krävs stor flexibilitet, eftersom det pågår ständiga förändringar. Då kan vi dra nytta av varandra genom dialog.

Andreas Vicsai, enhetschef på Försäkringskassan

En resurs som ger trygghet i ledarskapet

Utöver kontakten med de lokala företrädarna använder Andreas Vicsai även STs särskilda rådgivning för chefsmedlemmar. Han säger att rollen som mellanchef kan vara ganska utsatt, eftersom den kläms mellan krav från både arbetsgivare och medarbetare.

– Genom rådgivningen kan jag få svar på frågor som: Vad förväntas av mig som chef? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag? Vilken vidareutbildning behöver jag? Det är ytterst arbetsgivaren som ska leverera svaren, men ST kan bekräfta dem och stötta mig.

Han säger också att chefsrådgivningen kan ge honom stöd i specifika frågor, exempelvis personalärenden. Det gör honom trygg i att det han kommunicerar är sakligt och baserat på gällande avtal och regler.

– Jag vill dessutom framhålla de seminarier som ST arrangerar. De är ett nyttigt verktyg där vi chefer kan tanka varandra på information. Det utvecklas jag mycket av, säger Andreas Vicsai.

Han hoppas att fler chefer upptäcker möjligheterna

Andreas Vicsai ser facket som en bra väg för att utvecklas i sin ledarroll. Han önskar att det pratades mer om det, eftersom facket kan ge tillgång till erfarenheter och information som gör stor nytta i chefsjobbet.

– Men du kanske behöver vara lite aktiv och inte bara vara en mottagare. Det är inte svårt och jag känner mig alltid välkommen. Börja med att prata med dina fackligt engagerade kollegor så ser du hur mycket värdefull kunskap du kan få ta del av.

Andreas Vicsai, chef tillika ST-medlem

  • Yrke: Enhetschef på Försäkringskassan
  • Ålder: 43 år
  • Familj: Barn, vovve, Volvo
  • Bor: Alingsås och pendlar till jobbet i Göteborg