En kvinna leder ett möte

Facket för dig som är chef

Publicerad: 2022-01-06

Som chef på statligt uppdrag arbetar du i en miljö där kraven är höga och omvärlden förändras snabbt. Därför är det fördelaktigt att vara medlem i ett förbund som kan din yrkesroll såväl som din verksamhet. Hos oss får du vägledning av experter som vet precis vad de talar om.

Visst ska chefer vara med i facket

Som chef på myndighet, inom universitet och högskola eller på ett statligt ägt bolag gör du ett viktigt arbete för att vårt samhälle ska fungera. Du har ett ansvarsfullt jobb. Kraven är höga och omvärlden förändras snabbt. Trots det tycker en del att chefer inte ska vara med i facket. Tvärtom vet vi att det är viktigare än någonsin.

Om du vill du ha kloka råd, ett starkt stöd och en stor portion trygghet ska du bli medlem i ett fackförbund som kan din verksamhet. Hos oss får du vägledning av experter som vet precis vad de talar om.

För dig som är chef och medlem ingår:

  1. Chefsrådgivning via telefon eller mejl alla vardagar mellan 08.30 - 16.30
  2. Coachning i avtals- och förhandlingsfrågor
  3. Juridiskt stöd inom myndighet och förvaltning
  4. Inkomstförsäkring
  5. Kurser och seminarier
Bli chefsmedlem

Vi förstår din unika chefsroll

I grunden finns ofta politiska beslut som styr inriktningen av verksamheten och hur den ska drivas. Många av cheferna på olika nivåer har gått den långa vägen och lärt sig verksamheten från grunden. Många uppskattar och drivs av att se medarbetarna utvecklas, leda förändringsprojekt och se till att de uppställda målen nås.

Som chef måste du ha en helhetssyn och fatta beslut som inte alla har förståelse för. Tyvärr är tiden ofta otillräcklig för allt du ska åstadkomma. Där kan vi hjälpa till. I vårt förhandlingsarbete driver vi frågor för att du som chef ska få rimliga förutsättningar för att utföra ditt jobb.

Med kunskap om hela din arbetsplats

En vanlig inställning är att ett medlemskap i samma fackförbund som andra anställda på arbetsplatsen försvårar jobbet som chef. Vi vet att det är tvärtom.

Vår idé är att vara ett fack för alla anställda på arbetsplatsen. På det sättet får vi en unik kunskap och förståelse för de speciella uppgifter och utmaningar du ställs inför.

Hur du blir företrädd vid eventuell tvist

I en tvist finns alltid två parter och båda kommer naturligtvis att få en facklig företrädare om båda två är medlemmar i ST. Det finns ingen motsättning eller konflikt i detta.

Du som chef kan företrädas av en medarbetare som är arbetsplatsombud på din arbetsplats. Men du kan du också få stöd av ett annat ombud inom samma arbetsgivare exempelvis från avdelningsstyrelsen eller av en ombudsman på förbundets kansli, beroende på situationen.

Inom vissa avdelningar finns förtroendevalda som är utsedda att särskilt hantera chefsfrågor. Fråga din avdelningsstyrelse vad som gäller hos er eller hör av dig till chefsrådgivningen.