En man och en kvinna diskuterar med varandra

Vem kan bli medlem i Fackförbundet ST?

Publicerad: 2022-01-06

|Uppdaterad: 2023-12-01

Fackförbundet ST organiserar anställda inom statliga verksamheter, till exempel på myndigheter, i affärsverk, på högskolor och universitet, i statligt ägda bolag eller i statligt finansierade stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag med statligt uppdrag.

En arbetsplats — en fackförening

Om du jobbar på en arbetsplats som Fackförbundet ST organiserar är du välkommen oberoende av vilken utbildning och befattning du har. Vi är övertygande om att alla på arbetsplatsen tjänar på att vara med i samma fackförbund.

Vidare är det viktigt att vara medlem i ett fack som är kollektivavtalstecknare på din arbetsplats. Om du är felaktigt organiserad är det inte säkert att ditt fackförbund har rätt att förhandla med din arbetsgivare om din anställning.

Var finns Fackförbundet ST?

Fackförbundet ST är ett fackförbund för yrkesverksamma – medarbetare och chefer – inom staten och på bolagen. 

Ett fackförbund för staten

Inom det statliga avtalsområdet organiserar Fackförbundet ST medarbetare och chefer som arbetar på myndigheter, statliga verk samt universitet och högskolor. Vår förhandlinsmotpart heter Arbetsgivarverket

Ett fackförbund för bolagen

Inom bolagen organiserar Fackförbundet ST arbetsplatser på tre avtalsområden. 

  • Spårtrafik: inom det här avtalsområdet organiserar vi medarbetare och chefer som exempelvis arbetar på SJ, Green Cargo eller MTR. Vår förhandlinsmotpart heter Almega Tågföretagen. 
  • Post och flygplats:  inom det här avtalsområdet organiserar vi medarbetare och chefer som exempelvis arbetar på Postnord, Bring eller Swedavia. Vår förhandlinsmotpart heter Almega Tjänsteförbunden Bransch Kommunikation.
  • Järnvägsinfrastruktur: vi organiserar medarbetare och chefer som arbetar på Infranord. Vår förhandlinsmotpart heter Almega Tjänsteförbunden Bransch Järnvägsinfrastruktur.

Observera att Fackförbundet ST inte organiserar alla statliga bolag, som till exempel Systembolaget och Svenska spel. Om du arbetar på något av dessa kan du i stället gå med i exempelvis Unionen. 

Finns Fackförbundet ST på min arbetsplats?

På ST Lokalt kan du söka efter din arbetsplats och se om vi finns representerade där. Är du osäker på om Fackförbundet ST är rätt för dig? Kontakta vår fackliga rådgivning ST Direkt på 0771-555 444. 

Till ST Lokalt

Fackförbundet ST, även för dig som är...

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss