Medlemsavgiften 2023

Publicerad: 2022-12-14

|Uppdaterad: 2023-09-20

Här hittar du information om våra gällande medlemsavgifter. Beloppet för avgiften baseras på din inkomst. I listan nedan kan du se vad du kommer betala per månad.

Den 1 januari 2023 togs den lägsta avgiftsnivån bort. Det innebär att du som har inkomst på 13 999 kronor eller mindre får höjd avgift med 16 kronor i månaden. I övrigt förblir medlemsavgifterna samma som tidigare.

Hur mycket du betalar i medlemsavgift till Fackförbundet ST baseras på din inkomst och är indelat i olika avgiftsnivåer. Dessa nivåer tas bort i takt med löneutvecklingen inom staten, men slår igenom först när ökningen når ett helt tusental kronor. 

Det är inte varje år som avgiftsnivåer tas bort. Men för 2023 så har löneutvecklingen ökat tillräckligt vilket gör att den lägsta nivån försvinner. Alla medlemmar som befinner sig inom den nivån flyttas då in i nästa vilket medför att medlemsavgiften ökar med 16 kr i månaden.

Våra medlemsavgifter ändras i takt med din och andra medlemmars genomsnittliga löneutveckling (Arbetsgivarverkets lönestatistik) enligt principer som bestämts av Fackförbundet STs kongress.       

Medlemsavgift 2023

Din medlemsavgift baseras på din inkomst per månad. 

 • 0-15 999 kronor: 168 kronor/månad 
 • 16 000-17 999 kronor: 184 kronor/månad 
 • 18 000-19 999 kronor: 200 kronor/månad 
 • 20 000-21 999 kronor: 216 kronor/månad 
 • 22 000-23 999 kronor: 232 kronor/månad 
 • 24 000-25 999 kronor: 248 kronor/månad 
 • 26 000-27 999 kronor: 264 kronor/månad 
 • 28 000 kronor och uppåt: 280 kronor/månad 

  Utöver förbundsavgiften till ST tar flera av förbundets avdelningar ut en avdelningsavgift. Det vanligaste beloppet är 25 kronor per månad. Några sektioner tar ut en sektionsavgift. 

  Förändrad årsavgift för pensionärsmedlemskap

  Den 1 januari 2023 höjs medlemsavgiften för pensionärsmedlemskap från 300 till 340 kronor per år.

   Har din inkomst förändrats?

   Om din inkomst ändras och förändringen varar i mer än tre månader ska du uppdatera din inkomst hos oss så att du betalar rätt medlemsavgift.  

   Det enklaste sättet att ändra din inkomst är genom att logga in här på st.org med mobilt Bank-Id och uppdatera uppgifterna.  

   Har du frågor om din medlemsavgift? 

   Här hittar du mer information om Fackförbundet STs medlemsavgifter, du kan även kontakta medlemsregistret på 0771-555 444, knappval 3.