Skärmdump från Fackförbundet STs medlemstidning Publikt

Publikt, STs medlemstidning

Publicerad: 2021-12-07

Publikt är Fackförbundet STs medlemstidning och är en nyhetstidning som du får hem i brevlådan 8 gånger per år.

Publikt är en nyhetstidning med fokus på statligt ägda och statligt finansierade verksamheter. Tidningen vänder sig till förbundets medlemmar och andra intresserade.

Publikt skriver främst om arbetsmarknad, arbetsliv och frågor som berör de myndigheter, stiftelser och bolag där Fackförbundet ST finns representerat. Tidningen bevakar även andra viktiga samhällsfrågor. Publikt är också ett debattforum.