Passagerare som väntar på ett tåg på en perrong (miniatyr)

Prevents utbildning om hot och våld i spårtrafiken

Publicerad: 2022-12-08

Prevent är en ideell organisation som ger företag stöd inom arbetsmiljöområdet. Tillsammans med Fackförbundet ST, Tågföretagen, Seko, SRAT och Sveriges Ingenjörer har Prevent tagit fram en utbildning mot hot och våld för tågpersonal.

Trygga spår – motverka hot och våld i spårtrafiken

Trygga Spår är en kostnadsfri webbutbildning som ska hjälpa medarbetare och chefer inom spårbunden trafik att hantera situationer som kan leda till konflikter. Med färre konflikter ökar tryggheten och risken att råka ut för stress eller hot och våld minskar. Utbildningen består av fyra filmer, gruppövningar och två teoridelar – konflikttrappan och olika handlingsalternativ. 

Hur fungerar utbildningen?

Utbildningen tar ungefär en timme att gå igenom. Den är interaktiv och består av filmer, informationsmaterial, gruppövningar, checklistor och en medarbetarenkät som hjälper dig att undersöka arbetsmiljön. Den innehåller också en separat del som ska ge chefer stöd för att jobba praktiskt med området hot och våld.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss