Två kvinnor, en i fokus som läser på papper

Fackförbundet STs tvisteförsäkring

Publicerad: 2022-10-13

Om du hamnar i tvist om uppsägning försäkrar vi din inkomst! Vår tvisteförsäkring ingår i medlemskapet och säkerställer att du får en inkomst under hela tvisteperioden.

Varför behövs försäkringen?

Om du blir uppsagd och hamnar i tvist med arbetsgivaren kommer du efter uppsägningstidens slut inte längre få lön från arbetsgivaren. Eftersom en tvist kan pågå i flera månader, ibland över ett år, kan det få stora konsekvenser för en anställd. Därför erbjuder vi en försäkring som täcker våra medlemmars lön under tvisteperioden.

Läs mer om hur du kan få juridisk hjälp från Fackförbundet ST

Om försäkringen

Inkomstförsäkringen för tvist ingår utan extra kostnad i ditt medlemskap i Fackförbundet ST och gäller från den 1 oktober 2022.

Hur stor är ersättningen?

Ersättningen täcker löner på upp till 80 000 kronor med upp till 80 procent under en period på max 300 dagar.

    • Om den anställda och facket får rätt i Arbetsdomstolen tvingas arbetsgivaren att betala ut lönen som den anställda inte fått under perioden som tvisten pågått. I så fall ska beloppet som ST ersatt medlemmen med under tvisten återbetalas till förbundet.
    • För fackligt förtroendevalda som är av särskild betydelse för verksamheten gäller inte lagändringen. Den som faller inom detta kriterium får ha kvar sin anställning under hela tvistetiden. 
    • Försäkringen gäller inte vid andra typer av tvister som exempelvis kan handla om att arbetsgivaren bryter mot kollektivavtal eller om en medlem tvistar för att hen har för låg lön. Om du upplever någon av dessa problem på din arbetsplats råder vi dig att kontakta din lokala förtroendevalda eller ST Direkt på 0771-555 444.
    • För STs bolagsanställda medlemmar finns motsvarande skydd i Trygghetsöverenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv.