Studenter

Vill du bli mentor till en student?

Publicerad: 2022-05-12

Vi söker dig som motiveras av att utveckla andra och vill dela med dig av dina insikter och erfarenheter som anställd i staten. Som mentor har du en coachande roll och fungerar som ett bollplank till en student som vill börja jobba i en liknande tjänst som du gör.

Utveckla dina ledaregenskaper som mentor 

Tanken med vårt nya mentorskapsprogram är ett ge stöd åt studentmedlemmar i Fackförbundet ST som snart ska ut i arbetslivet. För en adept innebär en mentor ofta en väldigt viktig tillgång för livet efter studierna. 

Samtidigt som du som mentor får möjligheten att utveckla dina ledaregenskaper och utvecklas i en coachande roll. Studier har visat att lyckade mentorskap bidrar till personlig utveckling både för mentorer och adepter. 

Om att vara mentor 

Vi söker dig som motiveras av att utveckla andra och dela med dig av dina erfarenheter. Som mentor är det din uppgift att möta adepten där personen befinner sig. Det är adeptens mål, problemformuleringar och vilja som styr innehållet i mötena. 

Som mentor har du en viktig och aktiv roll genom att vara det bollplank som stöttar och coachar adepten till att hitta sina egna svar. Som mentor är det en fördel om du är bra på att lyssna, förtroendeingivande och prestigelös. För att det här ska bli bra är det viktigt att du är villig att lägga ner tid på mentorskapet och är genuint intresserad av adeptens utveckling. 

Så funkar mentorskapsprogrammet

Som mentor kommer du att bli inbjuden till en gemensam digital träff i vår där vi kommer att prata om hur ni som mentorer och adepter kan arbeta tillsammans och få bästa möjliga utbyte av varandra. Sedan pågår mentorskapet terminsvis där vi rekommenderar att ni träffas minst 4 gånger, digitalt eller fysiskt. 

Utgångspunkten är att uppdraget sker utanför arbetstid såvida du inte kommer överens om något annat med din arbetsgivare. 

Har du frågor? 

Hör av dig till student@st.org 

Välkommen med din anmälan senast 30 juni.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss